Magazín o investovaní

Média

alikvótny úrokový výnos

S03: 36/43
Budovanie majetku v produktívnom veku

Produktívny vek je obdobie, kedy sme zárobkovo činní, chodíme do zamestnania alebo podnikáme a zdá sa, že to bude aj najlepší vek na budovanie majetku. Je to tak?

Každý vek má z hľadiska budovania majetku svoje silné a slabé stránky, ale ak by sme mali označiť jedno konkrétne obdobie, kedy to ide najľahšie alebo najrýchlejšie, bol by to asi náš produktívny vek. Ako sa budeme mať na dôchodku alebo aký majetok po sebe zanecháme svojim deťom do veľkej miery závisí od našej schopnosti efektívne využiť práve produktívnu časť svojho života.

Dôležité je pripomenúť, že ak si chceme budovať majetok, minimálne časť peňazí, ktoré zarobíme, by sme mali zainvestovať. Len tak budú môcť naše finančné prostriedky pracovať a rozmnožovať sa. Koľko peňazí by sme mali smerovať do investícií závisí od toho, čo konkrétne chceme prostredníctvom investovania dosiahnuť.

Prvým krokom je, že si musíme stanoviť naše vlastné investičné ciele, pretože tie má každý investor jedinečné. Mladý človek, ktorý si práve zakladá rodinu, bude mať úplne iný cieľ, ako napríklad starší bezdetný podnikateľ. Keď si zadefinujeme svoje ciele môžeme ich dosiahnutiu podriadiť naše každodenné kroky a rozhodnutia.

Ako vyzerá cesta od stanovenia si cieľa k jeho dosiahnutiu? Investičná stratégia sa odvíja od realisticky nastavených cieľov a od osobných charakteristík samotného investora. V súlade so zvolenou stratégiou si začneme budovať zodpovedajúce portfólio investičných nástrojov.

Rovnako ako s budovaním investičného portfólia, tak aj s nastavením investičnej stratégie nám vedia pomôcť odborníci. Voľba konkrétnej investičnej stratégie bude závisieť hlavne od toho, s čím investor do procesu investovania vstupuje. Napríklad dynamickú stratégiu si môžu dovoliť investori, ktorí majú na investovanie dosť času, vedomostí, sú skúsení, dobre znášajú stres a majú široké, dobre zabezpečené portfólio a dostatočné finančné zázemie. Ak o časť peňazí prídu v riskantnejšej investícii, takáto strata pre nich nebude príliš citeľná a majú dosť priestoru, aby ju dohnali inde.

Protipólom sú konzervatívne stratégie. Tie sú vhodné pre ľudí, ktorým ešte stále niečo na odvážne investovanie chýba, a preto musia byť opatrnejší. Buď ešte nemajú vybudované dosť silné finančné zázemie a dostatočne široké a diverzifikované portfólio, ktoré by ich chránilo pred investičným rizikom, alebo ešte nemajú dosť skúseností a znalostí a len sa učia ako investovať.

Produktívny vek je ideálny čas na investovanie a je výnimočný tým, že sa v ňom stretávajú tri veľké výhody. Okrem toho, že zarábame, nám na rozdiel od mladých ľudí nechýbajú skúsenosti a na rozdiel od seniorov nám nechýba čas. Preto máme počas tohto obdobia šancu dosiahnuť v najkratšom čase najväčšie úspechy.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn