Magazín o investovaní

Média

Zodpovedné investovanie
Ako si vybrať spoľahlivého partnera na investovanie

Opatrnosť a informovanosť hrávajú kľúčovú úlohu v ochrane investícií na slovenskom trhu.

Bezpečnosť a obozretnosť na prvom mieste

Rozvoj sociálnych sietí so sebou priniesol nielen množstvo výhod, ale aj nástrah. Investovanie nie je, bohužiaľ, výnimkou. Eviduje sa neustály nárast počtu investičných podvodov, ktoré sa šíria prostredníctvom Facebook-u, emailov či rôznych reklamných kampaní. Preto je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť pri výberu vhodného investičného partnera. Rady na minimalizáciu rizika zahŕňajú diverzifikáciu investičného portfólia, dôsledné overovanie transparentnosti spoločností a vyhýbanie sa ponukám, ktoré sľubujú nezmyselné výnosy v krátkom čase. Opatrnosť a informovanosť tak hrávajú kľúčovú úlohu v ochrane investícií na slovenskom trhu.

Pozor na nereálne výnosy, či ich vyplácanie na krátkodobej báze

Efektívne investovanie je v súčasnosti už nevyhnutnosťou. S výberom investičného partnera by sme však mali byť obozretní. Častokrát sú totiž v hre naše celoživotné úspory. Predtým, než ich niekomu zveríme, je potrebné, aby sme si urobili prieskum trhu a investičné spoločnosti, ktoré sa dostanú do užšieho výberu, podrobili dôkladnej analýze. Varovným signálom, že môže ísť o finančného podvodníka, sú neúmerne vysoké výnosy, ich vyplácanie na týždennej či mesačnej báze, nejasné informácie o spoločnosti, chýbajúce podrobné kontaktné údaje, či požiadavka na prevod peňazí na súkromný účet.

Nástrahy Ponziho schémy
Na Slovensku je Ponziho schéma známa pod názvom Pyramídová hra. Medzi finančnými podvodníkmi je veľmi obľúbená, pretože môže v prvých týždňoch či mesiacoch vyplácať sľúbené výnosy. Funguje na princípe, že spoločnosť sľubuje svojim klientom vysoké výnosy za veľmi krátky čas. Všetky výnosy vypláca z investičných vkladov ďalších investorov. Ponziho schéma začne padať vtedy, keď spoločnosť nedokáže získať nových investorov.

Ako identifikovať spoľahlivého partnera
Samotná história spoločnosti nám dokáže veľa prezradiť o jej dôveryhodnosti a fungovaní. Jedným z kľúčových ukazovateľov je, či firma na trhu úspešne funguje už niekoľko rokov, má za sebou úspešné projekty a či úspešne napĺňa záväzky voči klientom. Zodpovedná investičná spoločnosť vždy diverzifikuje svoje portfólio a venuje sa rôznym investičným aktivitám. Rovnako dôležitá je transparentnosť zmlúv, ktoré sú jasné, zrozumiteľné a v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť, cez ktorú sme sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky, by mala mať sprístupnené všetky informácie o svojom podnikaní a podliehať kontrole Národnej banky Slovenska alebo iného nezávislého kontrolného orgánu. Zodpovedné investovanie je dlhodobý proces, preto by sme sa mali vyhnúť spoločnostiach, ktoré sa opierajú o krátkodobé investície s prísľubom vysokého zisku.

5 tipov ako si vybrať správneho investičného partnera

  1. Vyberte si partnera, ktorý ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do viacerých projektov. Overte si, či má vhodne diverzifikované portfólio.
  2. Overte si, či je investičná spoločnosť, ktorú ste si vybrali, kontrolovaná Národnou bankou Slovenska (NBS) alebo inými finančnými autoritami. Táto kontrola prispieva k dodatočnej istote.
  3. Preverte si skúsenosti iných investorov. Referencie a hodnotenia môžu poskytnúť užitočný pohľad na skutočný výkon investičného partnera.
  4. Hľadajte zodpovedného a spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže ušiť investičné riešenie podľa vašich možností a preferencií.
  5. Vyhnite sa partnerom, ktorí sľubujú nezmyselné výnosy v krátkom čase. Realistické investičné očakávania sú kľúčom k dlhodobému úspechu.

Pokiaľ váš investičný partner spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, je veľmi pravdepodobné, že ste si vybrali správne.

Proxenta je zodpovedný investičný partner
Pri rozhodovaní o investovaní do budúcnosti je kľúčové mať spoľahlivého partnera, akým je napríklad investičná skupina Proxenta. Tá má nielen dlhoročné skúsenosti v oblasti investovania, ale má za sebou niekoľko úspešných developerských projektov, podniká aj potravinárskom priemysle a svoje investičné aktivity rozšírila už aj do zahraničia. Svojim klientom ponúka skúsenosti a bezpečné prostredie na efektívne zhodnotenie finančných prostriedkov. Má rozmanité a vhodne diverzifikované investičné portfólio, čo zvyšuje bezpečnosť investícií aj pre jej retailových investorov.

Viac o investovaní, nástrojoch a možnostiach, ako zarábať peniaze, nájdete na stránke www.proxenta.sk

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn