Magazín o investovaní

Média

býčí trh

S01: 43/48
Býčí a medvedí trh. Čo to znamená?

Vo svete investovania sa často stretneme s výrokmi, že trhy aktuálne klesajú alebo stúpajú. Čo vlastne klesá alebo stúpa a kde tento údaj nájdeme? 

V prvom rade klesá alebo stúpa hodnota jednotlivého investičného nástroja na danom trhu, napríklad akcie na burze. Toto neustále klesanie a stúpanie hodnoty sa nazýva volatilita a práve ona nám umožňuje zarábať nielen na dividendových alebo kupónových výnosoch, ale aj na náraste alebo poklese ceny. Jednotlivé tituly na burze sa ale nepohybujú rovnako, preto aktuálny trend vývoja ceny konkrétneho cenného papiera môže byť odlišný od aktuálneho trendu iných titulov na rovnakom trhu.

Na sledovanie pohybov trhov slúžia akciové indexy. Sú to štatistické veličiny, výpočty, ktoré slúžia na sledovanie vývoja trhu v čase a na sledovanie a predpovedanie jeho vývojových tendencií, čiže trendov.  Ak chceme vidieť vývoj na určitom trhu, vieme ho odvodiť z vývoja jednotlivých titulov, ktoré sa na ňom obchodujú. Do úvahy pritom zoberieme buď všetky tituly na danom trhu, alebo ich časť, napríklad len akcie technologických firiem a sledujeme ich pohyby ako celku – ako keby boli investičnými portfóliami. Tak vidíme pohyby celej burzy, alebo celého odvetvia.

Index môžeme napríklad využiť pri hodnotení minulej výkonnosti a predpovedaní budúceho vývoja nášho vlastného portfólia. Môžeme porovnať jeho nárast alebo pokles s nárastom alebo poklesom celého trhu alebo odvetvia a zhodnotiť, ako sa nám darilo. V takomto prípade slúži index ako určité merítko pre porovnanie, čiže benchmark. Porovnanie s benchmarkom nám pomáha robiť lepšie investičné rozhodnutia.

Indexy sa priamo nekupujú, nie sú to cenné papiere. Ale investuje sa do aktív, ktoré pohyb indexov kopírujú.  

Kopírovanie indexu  sa nazýva aj pasívne investovanie. Výhodou je, že v rámci indexu sa investičné riziko rozkladá medzi mnohé tituly. Ak si stanovíte dlhý časový horizont, je veľký predpoklad, že kopírovaním indexu zarobíte, pretože z dlhodobého hľadiska idú trhy viac hore ako dole.

Situácia, kedy idú trhy po dosiahnutom maxime dolu o viac ako 20 % nazývame medvedí trh. Trh, ktorý o viac ako 20 % stúpol sa nazýva býčí trh. Historicky platí, že medvedie trhy trvajú kratšie ako býčie a z dlhodobého hľadiska býva výsledná dlhodobá krivka indexu stúpajúca.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn