Magazín o investovaní

Média

sporenie pre deti a mladých

S02: 13/43
Investovanie je aj pre mladých

Hovorí sa, že začať investovať je ako začať stavať snehuliaka. Dôležitý je základ, tá prvá malá snehová guľa, na ktorú sa začne nabaľovať ďalší sneh a guľa rastie stále rýchlejšie. Aj pri investovaní je veľmi dôležité, s akým kapitálom do neho vstupujeme.

Ak sme mladí ľudia okolo dvadsiatky a začíname úplne od nuly, bude nám určitý čas trvať, kým vôbec získame základ, ktorý budeme môcť zhodnocovať a na ktorom budeme môcť stavať. Týka sa to nielen peňazí, ale aj znalostí a skúseností.

Ak za nás rodičia investovali od narodenia, máme tie prvé najťažšie roky už za sebou a naša pomyselná snehová guľa už má určitú veľkosť. Ak ale začíname ako mladý človek od nuly, nevadí. Dôležité je začať a neprestať.

V dnešnej dobe je možné začať investovať pokojne už od sumy 20 eur. Nám v Proxente sa stále častejšie stáva, že sa nám ozývajú veľmi mladí ľudia a pýtajú sa na naše dlhopisy, ktorých nominálna hodnota je 1 000 eur. Sú to mladí ľudia, ktorých zaujíma investovanie a ktorí ešte ako študenti investovali na internete malé sumy. Keď sa hodnota ich kapitálu posunula od stoviek k tisícom, stali sa pre nich dostupné aj naše produkty.

Od tohto momentu už pôjde ich investovanie rýchlejšie, pretože u nás môžu na dlhopisoch získať fixný výnos 7 % ročne, ktorý na dvadsaťeurových produktoch dosiahnuť nevedeli. A keď sa im postupne podarí dať dokopy sumu rádovo v desať tisícoch, budú môcť nakupovať ešte zaujímavejšie produkty.

Sú ale aj takí mladí investori, ktorým rodičia vytvorili na úvod solídny základ a začínajú sa učiť investovať s väčšími sumami. Bežne sa nám stáva, že sa na nás obrátia dlhoroční klienti s tým, že majú deti, ktoré by sa potrebovali naučiť investovať. Sú si vedomí, že ich deti raz zdedia ich peniaze a že je potrebné, aby sa s nimi naučili narábať. Ak im neinvestovali od narodenia, tak im v určitom veku darujú určitý obnos, často aj v desiatkach alebo stovkách tisíc eur a chcú, aby si začali tvoriť portfólio. V takýchto prípadoch je najdôležitejšou úlohou zamerať sa na to, aby sme znalosti a skúsenosti takéhoto mladého človeka čo najskôr dostali na úroveň primeranú majetku, o ktorý sa bude starať.

Spočiatku je to veľa o vysvetľovaní základov a postupne sa dostávame ďalej a ďalej. A keďže popri tom aj reálne investujeme, mladý investor získava okrem znalostí aj skúsenosti. A to pod dohľadom rodiča a pod vedením odborníka.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn