Magazín o investovaní

Média

precenenie akcií

VÝZNAMNÝ MÍĽNIK
Spustením výroby v závode Proxcor vzrástla hodnota akcií o 14,49 %

V súvislosti s úspešným štartom výroby cukroviniek v slovensko – kubánskom závode Proxcor bol dosiahnutý aj ďalší významný míľnik, a to kapitálový nárast hodnoty akcií tohto projektu, ktoré vlastnia slovenskí investori.   

„Už v začiatkoch projektu sme deklarovali, že kapitálová hodnota akcií bude rásť so spúšťaním jednotlivých výrobných fáz. Po druhom kole preceňovania akcií ich hodnota vzrástla o 14,49 %,“ uviedol Kožík. Pri plnej výrobnej kapacite, teda 17 tisíc ton cukroviniek ročne, odborníci odhadujú kapitálový nárast investície o 30 až 40 %.

V provincii Villa Clara sa už teraz rekonštruuje aj druhá výrobná hala, v ktorej chce spoločnosť Proxcor spustiť ďalšiu fázu výroby, a to cukríkov a raňajkových cereálií. „Prevažná časť produkcie bude zameraná na domáci trh a neskôr sa chceme zamerať aj na export našich výrobkov,“ dodáva Kožík.

Kubánsky projekt je od svojho začiatku atraktívny hlavne z dôvodu rekordne krátkeho času návratnosti investície, ktorý je v porovnaní so Slovenskom kratší až o polovicu. Akcionári môžu očakávať zvýšenie hodnoty akcií a následne stabilné dividendy po dobu 25 rokov. Na ostrove Kuba platí zákaz konkurencie a prioritný odbyt domácej produkcie je zákonom stanovený. Práve preto sa projekt teší záujmu investorov, ktorí majú príležitosť podieľať sa na jeho zisku.  

„Projekt na Kube nás uistil v tom, že Latinská Amerika je obrovskou príležitosťou na investície. Výnosy, ktoré dokážete realizovať na kubánskom trhu, ďaleko prevyšujú európsky trh. Začiatky podnikania sú síce náročné, ale na konci dňa ste za to odmenení výnosmi a ziskami, ktoré ťažko nájdete v našom prostredí,“ uzavrel Kožík. Ďalej má Proxenta vo výhľade potravinárske závody v Havane a v meste Baracoa.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn