Magazín o investovaní

Média

S03: 06/23
Cenné papiere – časť 1

Cenné papiere patria medzi najpoužívanejšie investičné nástroje. Už v staroveku si ľudia navzájom požičiavali peniaze za úrok a spisovali o tom rôzne dlžné úpisy, čo boli vlastne prvé cenné papiere. Väčšie rozmery to však nabralo až v stredoveku.

V období križiackych vojen sa začali čoraz viac vydávať také dlžné úpisy, ktoré sa už vo väčšej miere podobali tým dnešným. Vydávali ich vysokí hodnostári, králi alebo pápež a zaväzovali sa svojim veriteľom splatiť úver vrátane úrokov. Už vtedy mal majiteľ takéhoto dlhopisu možnosť predaja, v prípade potreby inej osobe, a to bez zmeny výšky a podmienok pohľadávky. 

Zmenka vznikla už v 12. storočí v severotalianských mestách a jej účelom bolo zabezpečiť bezhotovostný styk. Do 12. storočia sa datuje aj vznik najstarších akcií. 

Už v stredoveku existovali cenné papiere, ktoré bolo možné aj predávať. A čo burzy? Tá najstaršia vznikla v Amsterdame v roku 1611 a obchodovala na nej len jedna jediná firma – holandská Východoindická spoločnosť. Ďalší rozvoj akciovej formy podnikania sa datuje na prelome 19. a 20. storočia, kedy nastáva rozmach kapitalizmu v podobe ako ho poznáme dnes. K vývoju moderného finančného trhu prispelo okrem rozvoja akciových spoločností aj postupné zdokonaľovanie techniky bankových operácií a prechod na deficitné financovanie štátneho dlhu.

Spomedzi všetkých investičných nástrojov sú cenné papiere asi jediný nástroj, ktorý je vhodný naozaj pre každého. Výber konkrétnych typov cenných papierov a konkrétnych titulov potom záleží od nášho individuálneho investičného cieľa a investičnej stratégie. Medzi cennými papiermi si ten svoj správny nájde každý z nás – či už sám alebo s pomocou odborníka.

Celý diel Slovníka investora na tému Cenné papiere si môžete pozrieť na videu nižšie:

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn