Magazín o investovaní

Média

investičné služby

Spolupráca s finančnými agentmi
Čoraz viac finančných sprostredkovateľov zaraďuje do svojho portfólia produkty skupiny Proxenta

Medzi slovenskými finančnými sprostredkovateľmi v ostatnom čase rastie záujem o sektor kapitálového trhu. Aj takí finanční agenti, ktorí doposiaľ klientom sprostredkovali len produkty v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov alebo dôchodkového sporenia, rozširujú svoje služby. Dôvodom je nový trend – poskytnúť klientovi komplexné služby.

Z tohto dôvodu aj obchodník s cennými papiermi PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. začal rozvíjať spoluprácu so slovenskými samostatnými finančnými agentmi, ktorí svojim klientom sprostredkujú produkty finančnej skupiny Proxenta, najčastejšie dlhopisy s fixným ročným výnosom 7,5 %. V tejto súvislosti Proxenta začala spolupracujúce spoločnosti školiť a nadviazala s nimi úzky pracovný kontakt. Prvé výsledky takejto spolupráce sú veľmi sľubné a možno očakávať spokojnosť na všetkých stranách, vrátane klienta.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn