Magazín X

Magazín o investovaní

Média

Domáci rozpočet

S03: 04/23
Domáci rozpočet, železná rezerva a finančné miery 10-20-30-40

O potrebe sporenia a investovania hovoríme pravidelne. Koľko by to však malo byť? Ako by mal byť zostavený náš domáci rozpočet z pohľadu výdavkov? A čo železná rezerva pre prípad núdze? 

Skôr ako začneme investovať a sporiť si na dlhodobé ciele, mali by sme si tvoriť železnú rezervu. Ide o bezpečnostný vankúš, ktorý slúži na vykrytie náhleho výpadku príjmu z dôvodu práceneschopnosti alebo straty zamestnania. Výpadok príjmu či iná nepredvídateľná situácia môžu zaskočiť kohokoľvek. Tvorba železnej rezervy je prvý finančný cieľ, ktorý by si mal každý zodpovedný človek stanoviť.

Železná Rezerva

Odporúča sa, aby finančná železná rezerva tvorila minimálne 10 percent bežného príjmu. Hneď z výplaty by sme si mali odložiť desať percent na sporiaci účet. S jej tvorbou by sme nemali prestať skôr, ako bude postačovať na pokrytie šiestich mesačných výdavkov.

Kroky na vytvorenie železnej rezervy:

 1. Stanovenie cieľa: Určite si, koľko potrebujete na pokrytie šiestich mesačných výdavkov.
 2. Automatické odklady: Nastavte si automatické prevody 10 % z výplaty na sporiaci účet.
 3. Výber správneho účtu: Vyberte si sporiaci účet s dobrým úrokom a nízkymi poplatkami.
 4. Monitorovanie a úpravy: Pravidelne kontrolujte stav rezervy a podľa potreby zvyšujte odkladanú sumu.

Železná rezerva môže pomôcť prekonať neočakávané finančné ťažkosti, ako napríklad strata zamestnania alebo náhle zdravotné problémy.

Ak železnú rezervu máme, vtedy môžeme začať investovať. Na plnenie dlhodobých cieľov, teda napríklad na kúpu bytu či na dôchodok, by malo ideálne smerovať 20 percent z domáceho rozpočtu.

Investovanie

Základné princípy investovania zahŕňajú diverzifikáciu, dlhodobé plánovanie a riadenie rizík. Rozdiely medzi rôznymi typmi investícií, ako sú akcie, dlhopisy a fondy, môžu mať výrazný vplyv na výnosy a riziká.

Kroky na efektívne investovanie:

 1. Diverzifikácia: Rozložte svoje investície medzi rôzne typy aktív, aby ste znížili riziko.
 2. Dlhodobé plánovanie: Stanovte si jasné finančné ciele a časový horizont na ich dosiahnutie.
 3. Výber investícií: Vyberte si investície, ktoré zodpovedajú vašim cieľom a rizikovému profilu. Môžu to byť akcie, dlhopisy, podielové fondy alebo ETF.
 4. Pravidelná revízia: Pravidelne kontrolujte a upravujte svoje investičné portfólio podľa zmenených podmienok na trhu a vašich osobných cieľov.

Konzultujte svoje rozhodnutia s finančným poradcom, ktorý vám môže pomôcť vytvoriť optimálnu investičnú stratégiu.

Je bežné, že časť našich výdavkov slúži na uhrádzanie splátok úverov. Prioritne by malo ísť o hypotéku. Drahým úverom ako kreditné karty alebo spotrebné pôžičky, sa odporúča vyhnúť. Pri správne nastavenom rodinnom rozpočte by na úvery malo smerovať najviac 30 percent rozpočtu.

Splátky úverov

Efektívne spravovanie hypotéky a iných úverov zahŕňa pravidelné splácanie a vyhýbanie sa zbytočným dlhom.

Kroky na efektívne spravovanie úverov:

 1. Pravidelné splácanie: Vždy sa snažte splácať úvery včas, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom a úrokom.
 2. Refinancovanie: Ak máte vysoké úroky na existujúcich úveroch, zvážte refinancovanie na výhodnejšie podmienky.
 3. Vyhýbanie sa drahým úverom: Kreditné karty a spotrebné pôžičky môžu mať vysoké úroky. Používajte ich len v nevyhnutných prípadoch.
 4. Plánovanie splátok: Vytvorte si plán splátok, ktorý vám umožní minimalizovať dlhové zaťaženie a maximalizovať finančnú slobodu.

Zostávajúcich 40 percent rodinného rozpočtu by mala byť naša bežná spotreba. Teda výdavky na stravu, oblečenie či voľný čas. Mali by sme ich sledovať a držať v rozumnej miere.

Bežná Spotreba

Sledovanie a znižovanie bežných výdavkov zahŕňa vedenie evidencie a posudzovanie opodstatnenosti každého nákupu.

Kroky na efektívne riadenie bežných výdavkov:

 1. Vedenie evidencie: Zaznamenávajte si všetky výdavky, aby ste mali prehľad, kam vaše peniaze idú.
 2. Plánovanie nákupov: Plánujte svoje nákupy dopredu a držte sa zoznamu, aby ste sa vyhli impulzívnym nákupom.
 3. Využívanie zliav: Nakupujte v zľavách a využívajte kupóny na zníženie nákladov.
 4. Optimalizácia výdavkov: Analyzujte svoje výdavky a hľadajte spôsoby, ako znížiť náklady bez zníženia kvality života, napríklad varenie doma namiesto stravovania sa vonku alebo nákup oblečenia počas výpredajov.

Množstvo ľudí spravuje svoje financie intuitívne. Nemajú prehľad o tom, koľko minú a ak im aj nejaké peniaze zostanú, je to skôr náhoda. Je však veľmi dôležité rozdeliť si peniaze práve v postupnosti 10-20-30-40. Šetrenie a investície by mali mať vždy prioritu, a to aj vtedy, keď chcete váš rodinný rozpočet dostať pod kontrolu. Tak, aby nás nezaskočila nepríjemná situácia a mali sme železnú rezervu do budúcnosti.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn