Magazín o investovaní

Média

Domáci rozpočet

S03: 04/23
Finančné miery 10-20-30-40. Viete, koľko má z vášho domáceho rozpočtu tvoriť železná rezerva?

O potrebe sporenia a investovania hovoríme pravidelne. Koľko by to však malo byť? Ako by mal byť zostavený náš domáci rozpočet z pohľadu výdavkov?

Skôr ako začneme investovať a sporiť si na dlhodobé ciele, mali by sme si tvoriť železnú rezervu. Ide o bezpečnostný vankúš, ktorý slúži na vykrytie náhleho výpadku príjmu z dôvodu práceneschopnosti alebo straty zamestnania. Výpadok príjmu či iná nepredvídateľná situácia môžu zaskočiť kohokoľvek. Tvorba železnej rezervy je prvý finančný cieľ, ktorý by si mal každý zodpovedný človek stanoviť.

Odporúča sa, aby finančná železná rezerva tvorila minimálne 10 percent bežného príjmu. Hneď z výplaty by sme si mali odložiť desať percent na sporiaci účet. S jej tvorbou by sme nemali prestať skôr, ako bude postačovať na pokrytie šiestich mesačných výdavkov.

Ak rezervu máme, vtedy môžeme začať investovať. Na plnenie dlhodobých cieľov, teda napríklad na kúpu bytu či na dôchodok, by malo ideálne smerovať 20 percent rozpočtu. Ide o investície do fondov či kúpu akcií a dlhopisov. Dlhodobá rezerva je dôležitá pre náš dlhodobý blahobyt.

Je bežné, že časť našich výdavkov slúži na uhrádzanie splátok úverov. Prioritne by malo ísť o hypotéku. Drahým úverom ako kreditné karty alebo spotrebné pôžičky, sa odporúča vyhnúť. Pri správne nastavenom rozpočte by na úvery malo smerovať najviac 30 percent rozpočtu. V opačnom prípade nás úvery zotročujú a nezostáva nám dosť na priority.

Zostávajúcich 40 percent rozpočtu by mala byť naša bežná spotreba. Teda výdavky na stravu, oblečenie či voľný čas. Mali by sme ich sledovať a držať v rozumnej miere. Udržať bežné výdavky na 40-tich percentách rozpočtu sa môže zdať spočiatku ako nesplniteľné. Treba si preto viesť evidenciu a vždy posudzovať opodstatnenosť každého nákupu. Postupnou disciplínou by sme mali priblížiť k 40-tim percentám.

Množstvo ľudí spravuje svoje financie intuitívne. Nemajú prehľad o tom, koľko minú a ak im aj nejaké peniaze zostanú, je to skôr náhoda. Je však veľmi dôležité rozdeliť si peniaze práve v postupnosti 10-20-30-40. Šetrenie a investície by mali mať vždy prioritu, a to aj vtedy, keď chcete váš rodinný rozpočet dostať pod kontrolu. Tak, aby nás nezaskočila nepríjemná situácia a mali sme rezervu do budúcnosti.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn