Magazín o investovaní

Média

Anketa
Akí sú Slováci investori?

Roky praxe v prostredí investovania, rozsiahle vedomosti a skúsenosti denne využívajú v prospech svojich klientov. Vedia, že vzťah s nimi je založený na dôvere a je potrebné ho neustále budovať. Nikto vám totiž nezverí svoje celoživotné úspory, ak nebude presvedčený, že ste odborník a rozumiete tomu, čo robíte. Investícia šitá na mieru klientovi je alfa a omega práce investičných maklérov. Veľmi dobre si uvedomujú, že každý klient má svoje vlastné očakávania, motivácie, ale aj obavy a tomu je potrebné prispôsobiť aj navrhované riešenia. 

O tom, ako sa menia zvyky klientov, čo ich najviac zaujíma pri prvých investíciách, podľa čoho sa pri investovaní rozhodujú, sme sa opýtali tých najskúsenejších investičných maklérov z Proxenty.

Renata Domčeková
Senior Investment Broker

Patríte nielen medzi skúsených brokerov, ale veľa ľudí vás pozná aj z televíznej obrazovky, kde v relácii Slovník investora pomáhate edukovať divákov v oblasti financií a investovania. Vidíte posun v ich vnímaní? Zvyšuje sa naša investičná gramotnosť?
Áno, úroveň investičnej gramotnosti sa začala zvyšovať už aj na Slovensku. Pandémia, vojna a následná energetická kríza nám priniesli takú vysokú infláciu, že už aj dlhoroční odporcovia investovania museli začať chrániť svoje peniaze. Preto sa viac Slovákov odvážilo vstúpiť do sveta investovania a začali sa zaujímať aj o vzdelávanie v tejto oblasti. A myslím si, že práve relácia Slovník investora za tri roky svojho fungovania posunula edukáciu o investovaní výrazne dopredu. Navyše, každým rokom nám dorastajú noví mladí investori, ktorí sú oveľa vzdelanejší ako predchádzajúca generácia, takže ja som optimistka.

Barbora Kramplová
Senior Investment Broker

Aké sú najčastejšie otázky začínajúcich investorov? Nechajú si poradiť, alebo už majú jasnú predstavu, do čoho chcú v Proxente investovať? Trápia ich nejaké obavy? 
Začínajúceho investora zaujímajú rovnaké témy ako toho skúseného. Najčastejšie sa pýtajú na to, aký obnos financií je potrebné vložiť, aká je dĺžka viazanosti a akým percentom bude ich investícia úročená. Úplne prirodzene sa opýtajú na bezpečnosť investície. Keď sa prvýkrát stretnem s klientom, väčšinou už má nejakú konkrétnu predstavu, do čoho by chcel investovať. No vzhľadom na to, že sa na nás obrátil ako na odborníka, je našou úlohou, aby sme s ním jeho predstavu konzultovali, komplexne sa pozreli na jeho plány a očakávania a spolu nastavili vhodný produkt tak, aby pokrýval všetky nosné parametre. Je to veľmi dôležitý krok a častokrát dokáže ovplyvniť správanie klienta aj do budúcnosti. Hlavne pri začínajúcich investoroch. Čo sa týka obáv, so žiadnymi zásadnými sa u našich klientov nestretávam. Proxenta je renomovaná spoločnosť, s dlhoročným pôsobením na Slovenskom trhu, čo dáva investorom istotu.

Roman Borčin
Senior Investment Broker

Klienti aj kolegovia vás považujú za skúseného brokera. V tomto odvetví nie ste žiadnym nováčikom. Zmenil sa prístup nás Slovákov k investovaniu za posledných 15 rokov?
Keď som začínal ako broker, investovanie bolo pre väčšinu Slovákov veľkou neznámou a aktívne sa mu venovala len malá skupina ľudí. Za posledných 15 rokov sme zaznamenali výrazný posun v tejto sfére a to z niekoľkých dôvodov. Tým prvým je jednoduchší prístup k informáciám. Vďaka moderným technológiám a širokému využívaniu internetu sa investovanie stalo omnoho dostupnejším. To umožnilo väčšiemu počtu ľudí začať investovať a vyskúšať si aj investovanie s nižšími vkladmi. Mnohí si uvedomili, že investovanie je vlastne aktívny nástroj na zhodnocovanie vlastného majetku. S dostupnými informáciami je úzko späté aj finančné vzdelanie. S potešením môžem konštatovať, že finančná gramotnosť sa postupne zvyšuje a Slováci lepšie rozumejú tak investičným produktom, ako aj rizikám spojeným s investovaním. Viac sa zaujímajú o diverzifikáciu svojho portfólia, čo je z pohľadu investovania veľmi dôležitý aspekt. Navyše, stabilný rast ekonomiky v predkovidovom období povzbudil časť Slovákov, aby sa investovaniu viac otvorili. Stav ovplyvnila aj dvojciferná inflácia, ktorá z našich úspor ukrajuje posledný rok nemalé sumy. Motivuje bonitnejších klientov, aby pristúpili k efektívnejšiemu zhodnocovaniu svojich úspor. A pochopili, že investovanie je jednoznačne to správne riešenie. Vidím to aj na stále rastúcom záujme o investovanie v Proxente.

Adriana Gallaiová
Senior Investment Broker

Ženy sa o investovanie začínajú čoraz viac zaujímať. Podľa prieskumov sa za posledných 10 rokov na Slovensku zvýšilo ich zastúpenie medzi investormi z približne 5 % na 30 %. Aké sú ženy investorky v Proxente? Podľa čoho sa pri investovaní rozhodujú a čo ich najviac láka?
V Proxente tvoria ženy približne jednu tretinu klientskeho portfólia. Vidíme ich rastúci záujem o investovanie a ja osobne sa z toho veľmi teším. Medzi klientkami sú aj vrcholové manažérky, ktoré sa dokázali presadiť v prevažne mužskom svete a vytvoriť si na investovanie zaujímavý kapitál. Ďalšou skupinou sú ženy, ktoré zodpovedne pristupujú k tvoreniu pasívneho príjmu. O investovanie majú záujem aj ženy, ktoré financie získali predajom majetku alebo ich zdedili. Korešponduje to s trendom, ktorý v zahraničí už dlhší čas badať a naznačuje, že časť svetového bohatstva sa presunie do ženských rúk a postavenie oboch pohlaví v rámci financií bude vyrovnanejšie. Ženy investorky sa môžu javiť v porovnaní s mužmi ako opatrnejšie, pretože si volia konzervatívnejšie produkty. Ja osobne síce tento rozdiel vnímam, ale nemyslím si, že sa dá pripisovať pohlaviu, alebo vrodenej neochote žien riskovať. Je to skôr spôsobené tým, že ženy majú vo všeobecnosti nižší príjem ako muži a tým pádom si tvoria finančný vankúš dlhšie. Celkovo majú slabšie finančné zázemie, čo má priamy vplyv na skúsenosť s investovaním. Kompenzujú to svojou trpezlivosťou, k investovaniu pristupujú veľmi triezvo a sú ochotné viac počúvať rady odborníkov. V praxi zároveň vidím, že ženy, ktoré investujú dlhšie a disponujú vyšším investičným kapitálom, zvyknú byť rovnako odvážne a dynamické ako muži.

Lenka Siváková
Senior Investment Broker

Začína s Proxentou investovať veľa nováčikov alebo skôr platí, že väčšina z nových klientov má s investovaním už skúsenosti?
Naši klienti sú veľmi rôznorodí. Máme zastúpených skúsených investorov, ktorí aktívne spravujú svoje portfóliá a vyhľadávajú nové investičné príležitosti a odporúčajú investovanie aj svojim známym a rodine. Rovnako nás oslovuje aj veľa takých, ktorí s investovaním len začínajú a svoje úspory chcú zhodnocovať v spoločnosti, ktorá je stabilná a má na trhu dobré meno. Proxenta je atraktívnym partnerom, pretože má v rámci investičných príležitostí rôzne druhy projektov, vďaka čomu si môže každý typ klienta vybrať presne to, čo mu vyhovuje. Zároveň mu ponúka efektívnu diverzifikáciu portfólia, čo je dôležitá pridaná hodnota. Tí, ktorí s nami investujú dlhodobo, oceňujú nielen zaujímavé investičné príležitosti, akými je napríklad možnosť investovať na Kube, ale aj individuálny prístup ku klientom, ktorý zohľadňuje ich osobné potreby a očakávania, vysokú profesionalitu, transparentnú komunikáciu a, samozrejme, nadštandardné výnosy. Noví klienti nás kontaktujú preto, lebo ich zaujal niektorý z našich investičných projektov alebo nás odporučil niekto, kto s nami už osobnú skúsenosť má. To nás veľmi teší. Je to pre nás potvrdenie, že svoju prácu robíme dobre a klienti nám dôverujú.

Veronika Soosová
Senior Investment Broker

Ľudia sa niekedy pri investovaní riadia rôznymi teóriam, ktoré ale nemusia byť správne. Stalo sa vám už niekedy, že ste klientovi odporučili, aby danú investíciu nezrealizoval, pretože pre neho nebola vhodná? Prispôsobujete klientom ponuku na mieru?
Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že pri konzultáciách s klientom sú dve náročné situácie, s ktorými sa makléri môžu stretnúť. Jednou je, keď začínajúci klienti prídu s mylnou predstavou, ktorú získali o investovaní na sociálnych sieťach alebo so zaručenou informáciou od „známeho“ a sú rozhodnutí sa podľa toho riadiť. Aj napriek tomu, že takýto postup by bol pre nich úplne nevhodný. Druhou je tá, keď klient nie je stotožnený s tým, do čoho investuje. Určite je potrebné vziať do úvahy aj postoj najbližšej rodiny, resp. partnera, ktorých sa môže daná investícia osobne dotýkať. Ale zároveň musí byť hlavne sám investor presvedčený o správnosti svojho rozhodnutia a byť s danou investíciou spokojný. Počas svojej praxe som už riešila situáciu, keď som klientovi danú investíciu neodporúčala. Z pohľadu profesionálneho prístupu je nesmierne dôležité, aby som klientovi pomohla správne vybrať a nastaviť investičný produkt. A rovnako vysvetliť produkt ako taký. Občas sa totiž stane, že klient nesprávne pochopí jeho parametre. Práve preto s klientom vždy prediskutujeme, aké má predstavy a svoje osobné plány do budúcnosti. Je potrebné vopred identifikovať hranicu rizika, ktorú je ochotný akceptovať a zároveň očakávania, ktoré voči investícii má. Podľa toho vieme úspešne identifikovať, či je pre neho daný produkt vhodný, alebo nie. Čiže áno, šijeme klientom ponuky na mieru.

Adam Janec
Koordinátor investičných sprostredkovateľov

Ak niekto váha so svojím prvým investovaním, akú radu by ste mu na začiatok dali. Aký by mal byť rozdiel v prístupe, ak investujem 10 000 eur a ak chcem investovať 100 000 eur?
Základom úspešného investovania je správne si zadefinovať parametre investície a prispôsobiť tomu svoje očakávania. Pomôcť s tým môže tzv. investičný trojuholník, vďaka ktorému sa nastavia najdôležitejšie kritériá pri investovaní – výnos, riziko a likvidita. Samozrejme, nie je možné dosiahnuť optimum všetkých troch vrcholov naraz. Trojuholník slúži na to, aby sme našli ten správny pomer medzi jednotlivými parametrami a nastavili si svoj optimálny investorský zámer. Zo skúseností odporúčam vybrať si odborníka, ktorý začínajúcemu investorovi pomôže správne nastaviť všetky kritériá. Avšak predtým, než sa rozhodnete niekoho osloviť, je potrebné urobiť si detailný prieskum trhu, aby ste svoje úspory zveril tej správnej firme. Vždy je potrebné preveriť si čo najviac faktov, napríklad ako dlho je firma na trhu, z čoho generuje zisk, aké investície už úspešne realizovala. Rovnako tak pomôže, ak si pozrieme odporúčania a recenzie iných investorov.
Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn