Magazín o investovaní

Média

Slovník investora

S02: 33/43
Budovanie majetku špekulovaním

Výraz špekulovanie sa často používa v bežnej komunikácii v negatívnom význame. Hoci v skutočnosti je to jeden z bežných spôsobov ako si vybudovať majetok.

Typickým príkladom budovania majetku špekulovaním je využitie pohybu cien na trhu, t.z. lacno nakúpiť, drahšie predať. Špekulant sa časom stane odborníkom, a týmto spôsobom vyprodukuje zisk. Špekulovanie si volia najmä ľudia, ktorí nechcú čakať, kým sa zrealizuje nejaký podnikateľský zámer, ktorý v horizonte rokov vyprodukuje zisk. Považujú to za príliš zdĺhavé a radšej si volia špekulovanie ako riskantnejší, ale potenciálne rýchlejší spôsob zarábania.

Na budovanie majetku špekulovaním treba mať potrebné know-how a skúsenosti. Existuje množstvo stratégií a nástrojov ako vyhodnocovať pohyby cien na trhu, a čo najpresnejšie sa snažiť predpovedať budúci vývoj cien. Aj tu, podobne ako pri podnikaní, je potrebné investovať peniaze, čas, energiu do nadobúdania znalostí a skúseností.

Nevýhodou špekulovania je veľká miera neistoty a rizika. Špekulant sa okrem svojich znalostí spolieha aj na šťastie, veľa riskuje, veľa zarába a veľa aj stráca. V špekuláciách existujú rôzne úrovne rizikovosti a nástroje, ako s rizikom pracovať. Mnoho bežných ľudí vie obchodovať na burze a medzi klasickým investovaním a špekulovaním sa drží v polohe, ktorá je mu z hľadiska rizikovosti najprirodzenejšia. Niekto sa bude držať bližšie ku konzervatívnejším dlhodobým investíciám a niekto bližšie k rizikovým rýchloobrátkovým špekuláciám.

Špekulovanie odporúčame len ako doplnok k iným spôsobom budovania majetku a len s takou sumou, ktorej strata nás príliš nebude bolieť. Ak špekulujeme na burze, dávajme si pozor na poplatky, ktoré dokážu pri častom obchodovaní, ktoré je pre špekulácie typické, významne znížiť výnosy.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn