Magazín o investovaní

Média

Ako investovať do akcií

S02: 26/43
Individuálne alebo kolektívne investovanie?

Investovanie je výhodný spôsob ako pasívne dosahovať zisk a ochrániť tak aj svoje úspory pred súčasnou infláciou. V článku si vysvetlíme rozdiel medzi dvoma základnými druhmi investovania, a to kolektívne a individuálne investovanie.

Individuálne investovanie je spôsob ako investovať do akcií, kedy investor ako jednotlivec priamo investuje do produktov na finančnom trhu. Základným rozdielom pri tom, ako investovať do akcií individuálnym investovaním je zodpovednosť a rozloženie rizika. Pri individuálnom investovaní zodpovednosť za výber a nákup cenných papierov na seba berie jednotlivec. Na druhej strane, kolektívny spôsob je taký, keď sa spojí viacero menších investorov a spoločne rozhodnú, do čoho investovať. Ich hlavným cieľom je okrem najlepšieho zhodnotenia úspor aj rozloženie rizika. Investori uložia svoje prostriedky do spoločného fondu, ktorý profesionálne spravujú odborníci. Tí majú dostatok potrebných informácií a vedomostí na vybudovanie kvalitného investičné portfólio.

Na druhej strane forma individuálneho investovania je rizikovejšia. Samotný investor nemá dostatok informácii o tom, ako investovať do akcií a know – how na kvalifikovanú analýzu trhu a na vytvorenie kvalitného a diverzifikovaného portfólia. Existujú aj investori, ktorí si radi spravujú svoje investičné portfólio sami. Veria svojim schopnostiam a hlavne chcú byť flexibilnejší. Pre kolektívne investovanie totiž platia vo fondoch prísne pravidlá, kam investovať peniaze, čo sa môže nakúpiť a čo nie. Druhou výhodou individuálneho investovania môžu byť aj nižšie náklady. Vo fondoch je potrebné platiť aparát, ktorý fond spravuje. Najnižšie náklady sú v ETF fondoch (pasívne spravovaný investičný fond), ktoré sú síce lacné, jednoduché, bezpečné a likvidné, ale len kopírujú burzové indexy, a preto ich výnosy nie sú veľmi zaujímavé. Čím vyšší výnos chce investor dosiahnuť a čím je práca správcu fondu odbornejšia, tým sú náklady vyššie.

Kolektívne investovanie je vhodné pre každého a predstavuje snahu o rozloženie rizika. Jednotlivec by musel investovať do množstva rôznorodých cenných papierov a neustále obmieňať investičné portfólio. Preto existuje snaha investovať do sprostredkovateľských fondov. Riziko každého cenného papiera v portfóliu fondu sa rozkladá medzi všetkých účastníkov. Každý z nich utrpí pri poklese výnosnosti menšiu stratu. Investičné spoločnosti vedia, ako investovať peniaze a stávajú sa sprostredkovateľmi, ktorých služby využívajú rôzni investori. Individuálny investor utrpí značnú stratu, lebo nevie zhodnotiť správne všetky informácie. Profesionálny manažment fondov toto riziko berie na seba.