Magazín o investovaní

Média

S04: 2/24
Bezpečnosť korporátnych dlhopisov

Žiaden investičný nástroj nie je sám osebe zlým alebo dobrým. Kvalita a bezpečnosť dlhopisu sa odvíja od toho, aký subjekt tento dlhopis vydáva.

V poslednom období sa na Slovensku často hovorí o bezpečnosti korporátnych dlhopisov. A to preto, že Slováci si v posledných rokoch korporátne dlhopisy obľúbili, keďže majú vopred stanovenú výšku výnosu, ako aj čas výplaty výnosu a vrátenia zainvestovanej sumy.

Napriek tomu, mnohí Slováci čelia problémom pri výbere kvalitných dlhopisov. Preto štát a odborná verejnosť usilujú o zvýšenie povedomia a vzdelávania investorov, aby sa pred kúpou s dlhopisom a jeho emitentom vopred oboznámili a kriticky ho zhodnotili.

V novej časti relácie Slovník investora, Renáta Domčeková, senior broker Proxenta vysvetľuje, ako by malo také oboznámenie a kritické zhodnotenie vyzerať, ako je to s výnosmi týchto dlhopisov a či sú teda korporátne dlhopisy dobrou investíciou.