Magazín o investovaní

Média

zero bondy

S01: 44/48
Klasické dlhopisy verzus zero bondy

Dlhopis je vlastne pôžička, ktorú poskytuje investor emitentovi za vopred stanovených podmienok. Dohodnutý je termín splatnosti aj výška a termín výplaty výnosov, t. j. kupónov. V čom sa líšia zero bondy od klasických dlhopisov?

Zero bondy sa od klasických dlhopisov líšia v tom, že ich kupóny sú nulové, čiže investorovi nie sú počas trvania investície vyplácané žiadne výnosy. Dôvodov, prečo by investor chcel investovať do dlhopisov s nulovým výnosom, je hneď niekoľko.

Prvým z nich je to, že pri dlhopisoch nie je kupón jediným zdrojom výnosov. Investori môžu pri dlhopisoch, podobne ako pri iných cenných papieroch, zarábať aj na kapitálovom výnose, t. j. rozdiele medzi nákupnou a predajnou cenou, respektíve cenou splatnou na konci investície.  A práve to je prípad zero bondov.

Technicky to prebieha tak, že investor nakúpi dlhopis za výrazne nižšiu cenu, než je jeho nominálna hodnota, čiže hodnota, na ktorú dlhopis znie. Na konci investície mu emitent vyplatí túto nominálnu hodnotu dlhopisu. Práve rozdiel medzi nákupnou cenou a nominálnou hodnotou, ktorú vyplatí emitent investorovi na konci investície, je výnosom pre investora.

Emitenti si tento typ cenného papiera vyberajú vtedy, keď je pre nich výhodné vyplatiť výnos investorom až na konci, v čase splatnosti dlhopisu. Typickým príkladom je financovanie developerského projektu, ktorý vyprodukuje zisk jednorazovo až na konci, na rozdiel napríklad od výrobného podniku, ktorý produkuje pravidelné každoročné zisky.

Aj pre investorov majú zero bondy niekoľko výhod. Tým, že si investor musí na výnos počkať niekoľko rokov, emitent mu poskytuje častokrát vyšší výnos, ako kompenzáciu za toto čakanie. Ďalšie výhody sa týkajú hlavne zdaňovania. Niektorým investorom vyhovuje, že sa dlhopis nezdaňuje formou zrážkovej dane, ako je to pri kupónových výnosoch. Emitent vyplatí investorovi nominálnu hodnotu dlhopisu a investor si už zisk zahrnie do svojho daňového priznania. Výhodou je aj to, že takáto forma zdaňovania na rozdiel od zrážkovej dane pri kupónových výnosoch berie do úvahy aj alikvotný úrokový výnos zaplatený pri nákupe.

Nie je možné jednoznačne povedať, či je zero bond výhodnejší alebo menej výhodný ako bežný dlhopis. Niektorí investori môžu preferovať pravidelné každoročné výnosy alebo im vyhovuje zrážková daň, ktorá je veľmi pohodlná – pre tých zero bond možno nie je najlepšou voľbou. Ale ak je investor ochotný počkať si na výnos zopár rokov a nevadí mu podávať si daňové priznanie, odmenou mu bude väčšinou vyšší výnos a výhodnejšie zdaňovanie.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn