Magazín o investovaní

Média

Manuál začínajúceho investora
Dlhopisy v hľadáčiku investorov

Dlhopis patrí medzi najstaršie a zároveň najobľúbenejšie investičné nástroje na svete. Jeho primárnou výhodou je, že výnosy sa dajú pomerne ľahko predvídať a zároveň sa dá relatívne rýchlo predať.

Záujem o dlhopisy narastá
Postupné vzdelávanie, ako aj tlak inflácie na naše správanie prispievajú k tomu, že časť ľudí vyberá svoje voľné peniaze z bánk a presúva ich do investícií. Ide najmä o bonitnejších klientov. Bankové vklady teda klesajú v prípade  domácností s najvyšším objemom úspor. Túto informáciu potvrdzuje aj záujem o korporátne dlhopisy. V roku 2020 sa na Slovensku predali zaknihované korporátne a bankové dlhopisy v hodnote 2,5 mld. €. V roku 2022 dosiahli dlhopisy túto hodnotu už za prvých šesť mesiacov roka. A ku koncu prvého polroka 2023 sa predali podnikové a bankové dlhopisy až v hodnote až 4,4 mld. €. To je enormný nárast. Rastúci záujem zo strany investorov výrazne pociťuje aj Proxenta.

Prečo Slováci nakupujú dlhopisy?
Dlhopis patrí medzi najstaršie a zároveň najobľúbenejšie investičné nástroje na svete. Jeho primárnou výhodou je, že výnosy sa dajú pomerne ľahko predvídať a zároveň sa dá relatívne rýchlo predať. Riziko spojené s kúpou dlhopisu dokáže investor znížiť správnym výberom inštitúcie či firmy, ktorej dlhopis kupuje a ich vhodnou diverzifikáciou. Všeobecne sa považujú za konzervatívnejšiu formu investovania a svojou povahou sú vhodným riešením pre začínajúcich investorov. Aj preto sa mnoho Slovákov, ktorých ekonomická situácia posledných mesiacov motivovala k investovaniu, rozhodujú práve pre ich nákup.

S kupónom, či bez kupónu
Dlhopisy môžeme deliť podľa rôznych aspektov. Jedným z nich je aj forma vyplácania takzvaného kupónu. Ide o pravidelne vyplácanú finančnú čiastku, ktorá je vopred určená a môže sa vyplácať s fixnou alebo premenlivou úrokovou sadzbou.

Existuje aj takzvaný nulový kupón – Zero bond. V tomto prípade sa majiteľovi dlhopisu – investorovi, priebežne nevypláca nič. Celá hodnota dlhopisu sa vyplatí až na konci jeho splatnosti, čo predstavuje zaujímavú sumu. Výhodou je, že investované peniaze sa zhodnocujú zloženým úročením, čo znamená, že finálna naakumulovaná suma je vyššia ako pri pravidelnom vyplácaní kupónu.

Na čo si dávať pozor
Pri dlhopisoch je potrebné sledovať takzvanú duráciu. Zmena úrokových sadzieb, hlavne pri dlhopisoch s dlhšou splatnosťou, môže výšku výnosov zásadne ovplyvniť. Pritom platí, že keď úroková sadzba rastie, cena dlhopisov klesá. To pozorujeme pri súčasných zmenách, ktoré sú spojené s postupným zvyšovaním úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky.

Dobrý investor chápe, že bezhlavý predaj dlhopisov v takejto situácii nie je na mieste. Pokiaľ sú firmy, ktorých dlhopisy vlastníme, stabilné a profitabilné, s výkyvmi trhu sa v určitom časovom horizonte vysporiadajú. Spozornieť by mali vlastníci dlhopisov firiem, ktorým zdravé fungovanie narušila pandémia a nedokázali negatívne dopady kompenzovať, alebo ich podnikanie silno poznačila vysoká inflácia, ktorá nielen európsku ekonomiku trápi už viac ako rok. Pre bezpečné investovanie je teda nevyhnutné vždy zvážiť finančné zdravie vydavateľa dlhopisu, rovnako ako jeho skúsenosti, dĺžku fungovania na trhu, či úspešnosť vyplatenia jeho dlhopisov po splatnosti.

Akcie vs. dlhopisy

Medzi najčastejšie obchodované cenné papiere patria akcie a dlhopisy. Aké predstavujú výhody a naopak riziká?

Dlhopis je u investorov obľúbený vďaka jeho predvídateľnosti. Hlavnou výhodou tohto cenného papiera je, že už pri jeho kúpe presne vieme, v akom dátume a v akej výške nám bude z neho vyplatený výnos. Vopred vieme aj to, kedy nám bude vrátená istina. Dlhopisy sa považujú za konzervatívnejší a bezpečnejší cenný papier ako akcie. Na druhej strane akcie sú obľúbené kvôli vysokým výnosom. Napríklad v USA sa od roku 1928 do roku 2022 výnosy na akciách pohybovali na priemernej úrovni 8 až 10 % ročne, pričom v tom istom období dosahovali výnosy na dlhopisoch v priemere len 4 až 6 %.

Ako sa môžeme dozvedieť viac o rizikovosti konkrétneho cenného papiera? O riziku nám môže veľa napovedať rating. Je to hodnotenie, ktoré udeľujú nezávislé agentúry a ktoré hodnotí finančné zdravie subjektu emitujúceho dlhopisy alebo akcie. Finančný nástroj s lepším ratingom je teda bezpečnejší ako ten s horším, bez ohľadu na to, či ide o akcie alebo dlhopisy. Ak cenné papiere rating nemajú, tak vtedy si robíme vlastnú analýzu z dostupných zdrojov. Napríklad pri dlhopisoch je takýmto zdrojom predajný prospekt, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie v štruktúre, ktorú určuje zákon.

Rozhodnutie o tom, či investovať do akcií alebo dlhopisov, nie je jednoduché. Renáta Domčeková, Senior broker v investičnej skupine Proxenta, poskytla divákom všeobecnú radu pri výbere v pravidelnej relácií Slovník investora vysielanej na TA3.

Viac o investovaní, nástrojoch a možnostiach, ako zarábať peniaze, nájdete na stránke www.proxenta.sk

Upozornenie
S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn