Magazín o investovaní

Média

čo je dlhopis

S01: 32/48
Alikvotný úrokový výnos pri dlhopisoch

Aby sme dobre a ľahko pochopili, ako funguje dlhopis, je dobré predstaviť si dlhopis tak, ako vyzeral v minulosti. To nám pomôže oveľa ľahšie pochopiť jeho fungovanie dnes, keď má väčšina dlhopisov už len podobu zápisu v registri a nevydáva sa ako listina.

V minulosti sa do dlhopisov investovalo tak, že ste si kúpili listinu, na okraji ktorej sa nachádzali ústrižky na odtrhnutie. Tieto ústrižky sa nazývali kupóny. Mohlo ísť napríklad o desaťročný dlhopis s nominálnou hodnotou 100 dolárov a s výnosom 5 percent ročne. Na jeho okraji bolo 20 kupónov v hodnote 2,5 dolára. Majiteľovi takéhoto dlhopisu sa vyplácal výnos každého pol roka. V presne stanovenom termíne, ktorý bol uvedený na kupóne, prišiel majiteľ dlhopisu do banky a dostal za ústrižok 2,5 dolára. Keď mu zostal na dlhopise už len posledný ústrižok, odovzdal v banke celý dlhopis aj s posledným ústrižkom a banka mu vyplatila posledný výnos 2,5 dolára a spolu s touto sumou mu vrátila aj zainvestovaných 100 dolárov.  

Na podobnom princípe fungujú dlhopisy aj dnes. Bežne sa ale môže stať, že majiteľ dlhopisu potrebuje alebo chce dlhopis predať skôr, než nadíde deň jeho splatnosti. V takomto prípade bude základom pre výpočet ceny nominálna hodnota dlhopisu navýšená o alikvotný úrokový výnos ku dňu nákupu. Pokiaľ sa predaj uskutoční presne v momente, keď bol pôvodnému majiteľovi dlhopisu vyplatený kupón, tak dá kupujúci predávajúcemu 100 dolárov, a potom si počká 6 mesiacov na ďalší kupón, s ktorým už pôjde do banky na vyplatenie on.  

Predaj dlhopisu sa môže uskutočniť napríklad aj tri mesiace po výplate kupónu, v polčase medzi dvoma kupónmi. Za dané obdobie prináleží výnos aj predávajúcemu, aj kupujúcemu. Nemôžu ale ísť obaja do banky a každý z nich predložiť na preplatenie polovicu kupónu. Robí sa to tak, že kupujúci dá pri nákupe predávajúcemu okrem nominálnej hodnoty 100 eur aj alikvotnú časť výnosu. V tomto prípade by bol dlhopis predaný za 101 dolárov a 25 centov a nový majiteľ by potom išiel o tri mesiace do banky a za kupón by dostal 2,5 dolára. 

Kupujúci tak vlastne pri nákupe vyplatí predchádzajúceho majiteľa a dá mu dopredu jeho časť výnosu presne podľa počtu dní. Takto dosiahneme, že dlhopisy môžeme nakupovať kedykoľvek počas roka a nákup dlhopisov je vždy rovnako výhodný a spravodlivý tak pre predávajúceho, ako aj kupujúceho.  

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn