Magazín o investovaní

Média

cenné papiere

S02: 27/43
Slovník obchodníka, 6. diel

V rámci seriálu „Slovník obchodníka“ si postupne prechádzame výrazy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri obchodovaní na burze. Výrazy sú radené podľa abecedy. Všetky diely seriálu „Slovník obchodníka“ nájdete pod hashtagom #SlovníkObchodníka.

OTC
Skratka OTC predstavuje tri slová – over the counter, čiže cez pult. Tento výraz označuje obchodovanie s cennými papiermi teda spôsob ako investovať peniaze, ktorých investície neprebiehajú na regulovanom trhu. Ide o mimoburzové obchody, ktorých účastníci si uzatvárajú podmienky zmlúv priamo medzi sebou.

Psychologická analýza
Psychologická analýza patrí spolu s fundamentálnou a technickou analýzou medzi metódy, akými odborníci analyzujú situáciu do čoho investovať a snažia sa čo najpresnejšie predpovedať ďalší vývoj na trhu. Pri psychologickej analýze sa neskúmajú samotné cenné papiere, ani grafy či trh, ale predmetom analýzy je človek a jeho správanie pri investovaní. Investor môže byť pri investovaní často ovplyvnený verejnosťou alebo svojimi vlastnými pocitmi a nemusí konať vždy racionálne pri uvažovaní o tom, kam investovať peniaze.

Prioritné akcie
Prioritné akcie majú prednosť pred bežnými (kmeňovými) akciami spoločnosti. Ide o prednosť pri vyplácaní dividend a pri delení likvidačného zostatku spoločnosti. Táto prednosť môže byť vyvážená tým, že prioritné akcie nemusia mať právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti.

Rally
Rally je označenie pre obchodovanie s cennými papiermi, ktoré zaznamenali veľmi silný nárast ceny aktíva, prípadne aj celého trhu. Tento typ pohybu cien sa môže vyskytnúť nielen počas býčieho, ale aj počas medvedieho trhu. Rally medvedieho trhu, kedy dlhodobý trend je klesajúci, sa niekedy definuje ako náhly nárast o 10 % až 20 %, ktorý často trvá len krátko.

Short
Short alebo krátka pozícia je špekulácia na pokles ceny finančného nástroja. Je to obchodovanie s cennými papiermi, kde si investor požičia cenné papiere, pri ktorých verí, že ich cena čoskoro klesne. Napríklad si požičia akciu v čase, keď cena akcie na trhu je 100 eur a okamžite ju predá tretej strane. Keď cena akcie klesne, napríklad na 80 eur, tak akciu kúpi a vráti svojmu veriteľovi. Rozdiel 20 eur predstavuje zisk pre investora.

Split
Split znamená rozdelenie akcií. Napríklad, keď rozmeníme bankovku na drobné. Stále ide o rovnakú hodnotu, ale je rozdelená na viacero menších častí. Napríklad spoločnosť, ktorá má základné imanie 100 000 eur a je rozdelené na 10 akcií s hodnotou 10 000 eur. Vysoká cena jednej akcie môže byť prekážkou v obchodovaní, pretože väčšina investorov si nedokáže kúpiť ani jeden celý kus akcie. Spoločnosť môže urobiť rozdelenie, teda split a základné imanie rozdeliť na 100 akcií s nominálnou hodnotou 1000 eur, ktoré budú oveľa predajnejšie.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn