Magazín o investovaní

Média

sporenie a investovanie

S01: 47/48
Aké riziká sú spojené s investovaním?

Neexistuje investícia, ktorá by so sebou neniesla žiadne riziko. S väčšinou investícií sa dokonca spája nie jedno riziko, ale niekoľko rôznych rizík. Prečo potom ľudia investujú, keď je to rizikové?

Prvoradým dôvodom je, že peniaze, ktoré nie sú investované, ale ležia na účte v banke alebo dokonca doma v hotovosti, automaticky znehodnocuje inflácia a postupne strácajú hodnotu. Motiváciou je teda ochrániť svoje peniaze. Nadstavbou je potom to, ak chce investor prostredníctvom investovania nielen zachovať hodnotu svojho majetku, ale jeho hodnotu aj zvýšiť, teda zarobiť. Čím viac chce investor zarobiť, tým vyššie riziko musí podstúpiť.

Cieľom pri investovaní nie je úplne sa vyhnúť riziku, ale ošetriť jednotlivé riziká tak, aby vo výsledku zisky z celého portfólia prevýšili straty. Takýto výsledok sa dá dosiahnuť tým, že investičné riziká aktívne riadime a budujeme si diverzifikované portfólio šité na mieru našim individuálnym potrebám.

Diverzifikácia portfólia znamená nedávať všetky peniaze na jedno miesto, ale rozdeliť ich do viacerých odlišných investícií. Lepší liek na investičné riziko ako diverzifikáciu, čiže rozloženie, zatiaľ nikto nevymyslel. Čím bude naše portfólio pestrejšie a rozumnejšie vyskladané, tým viac druhov rizík jeho tvorbou ošetríme. Ak potom niektoré z rizík vyústi do straty, neprídeme o všetko.

S každou investíciou sa spája hneď niekoľko rizík. Jedno z hlavných je menové riziko. Môžeme ho ošetriť tým, že investujeme do viacerých odlišných mien. Ak potom jedna z nich prudko oslabí, utrpíme síce stratu, ale len čiastočnú. Druhým príkladom môže byť kreditné riziko, teda riziko, že emitent nebude ochotný alebo schopný splácať svoje záväzky voči investorom. Toto riziko znížime tým, že neinvestujeme len do jednej spoločnosti, ale peniaze rozdelíme viacerým rôznym spoločnostiam s rôznou kredibilitou podľa našej investičnej stratégie.

Medzi základné riziká patrí aj riziko likvidity. To je možnosť, že investor v čase potreby nebude schopný premeniť svoju investíciu zasa na peniaze, alebo to nebude vedieť urobiť dostatočne rýchlo bez toho, aby pri tom utrpel príliš veľkú stratu a svoje aktívum predal značne pod cenu. O úrokovom riziku hovoríme vtedy, ak sa v trhovom prostredí začnú zvyšovať úrokové sadzby. Do pätice hlavných rizík patrí aj trhové riziko. Vtedy hrozí, že investícia stratí na hodnote v dôsledku ekonomických vplyvov.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn