Magazín o investovaní

Média

cenné papiere

S01: 34/48
Obchodovanie na páku. Čo to znamená?

Využívať pri investovaní pákový efekt znamená obchodovať s vyššou sumou, než akou investor v skutočnosti disponuje.

Predstavme si investora, ktorý má 100 000 eur a skutočne verí tomu, že hodnota nejakej konkrétnej akcie sa do mesiaca zvýši napríklad o 10 percent. Ak zainvestuje celú sumu 100 000 eur, ktorou disponuje a jeho predpoklad sa splní, zarobí 10 000 eur. Ak si ale požičia na mesiac ešte ďalších 200 000 eur, nakúpi spolu za 300 000 eur a bude očakávať zisk 30 000 eur.

Prostriedky mu môže poskytnúť broker, ktorý má na to licenciu. Je to bežná služba. Ak všetko pôjde tak, ako investor predpokladal, o mesiac mu požičaných 200 000 eur vráti. Na svojom osobnom účte už nebude mať pôvodných 100 000 eur, ale 130 000 eur. To je nárast o 30 percent, hoci daná akcia posilnila len o 10 percent.

Môže ale samozrejme nastať situácia, že akcia nestúpne o 10 percent, ale naopak o 10 percent poklesne. V takom prípade investorovi po vrátení požičaných peňazí zostane namiesto 100 000 eur už len 70 000 eur. V minulosti nebolo výnimkou, že na obchodovanie s akciami sa používali veľmi veľké páky, vďaka ktorým klienti niekedy nielenže prerobili všetky vlastné peniaze, ale dostali sa na svojom účte dokonca do mínusu. K produkcii strát prispieva aj to, že páka sa uplatňuje aj na poplatky, pretože tie sa zvyčajne rátajú z nákupnej ceny.

Obchodovanie na páku však prešlo výraznými zmenami. V roku 2018 obchodovanie na páku veľmi sprísnila európska agentúra ESMA. Na jednotlivé investičné nástroje stanovila maximálne povolené páky. Zaviedla tiež pre brokerov súbor povinností, ktoré majú ochrániť investorov obchodujúcich na páku pred tým, aby prerobili príliš veľa, alebo aby išli na svojom obchodnom účte do mínusu. Dnes už by teda investori nemali zažívať také divoké straty ako voľakedy, ale aj pri súčasnom nastavení dokáže byť strata pri obchodovaní na páku obrovská. Samozrejme, aj zisk.

Dôležité je, aby sa hlavne neskúsení investori nenechali zlákať a nehľadali v obchodovaní  s cudzími zdrojmi zázračný liek na rýchle zbohatnutie. Je to potenciálne veľmi výnosný, ale zároveň aj veľmi rizikový nástroj, ktorý je určený skúseným investorom a ktorý je potrebné vedieť správne používať. Ako vždy, aj tu odporúčam budovať si diverzifikované portfólio a v rámci neho dať pákovým obchodom len také miesto, aké im prináleží. Do páky musia smerovať tie peniaze, ktorých strata vás nebude príliš bolieť.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn