Magazín o investovaní

Média

Automatický parkovací systém

Automatický parkovací systém
Parkovanie bez námahy a bez rizika

PROXENTA Residence na Račianskom mýte v Bratislave je jedna z mála budov na Slovensku, v ktorej autá do suterénu namiesto vodičov parkuje automatický parkovací systém. 

Ide o plne automatizované zariadenie, kde vodič vchádza s vozidlom iba do odbavovacej kabíny a po splnení podmienok na parkovanie opustí parkovací priestor. Systém následne dopraví auto bez posádky na voľné parkovacie miesto v podzemí. A  hoci v našich podmienkach ide stále o zriedkavosť, podobné zariadenia sú už niekoľko desaťročí bežnou súčasťou moderných veľkomiest.  

Vôbec najväčší automatický parkovací systém súčasnosti sa nachádza v komplexe Al Jahra Court v Kuvajte. Jeho kapacita je neuveriteľných 2 314 parkovacích miest a za jedinú hodinu dokáže obslúžiť až 425 áut. V prepočte na minúty je to viac ako 7 áut každú minútu. V roku 2017 bol dokonca zapísaný aj do Guinessovej knihy rekordov ako najväčší parkovací komplex na svete obsluhovaný automatickým zariadením. 

Štyrikrát viac    

Najväčšia výhoda automatických parkovacích systémov spočíva v tom, že dokážu na relatívne malej ploche zaparkovať veľký počet automobilov. Podľa Martina Škodáčka, projektového manažéra Proxenty, je tento počet v porovnaní s konvenčným spôsobom parkovania niekoľkonásobný. “Pri štandardnom spôsobe parkovania by bolo možné v priestoroch podzemných podlaží PROXENTA Residence umiestniť iba 38 automobilov. Vďaka automatickému parkovaciemu systému sa ich pri tej istej hĺbke stavby zmestí takmer štvornásobok,” objasňuje Škodáček.  

Ako to funguje? 

Vodič príde s autom priamo do jednej zo štyroch parkovacích kabín, kde zaparkuje svoje vozidlo podľa inštrukcií na navigačnom paneli. Ten zobrazuje vodičovi jednoduché pokyny pre správne zaparkovanie auta. Celý priestor je vybavený modernou senzorikou na snímanie pohybu automobilov, ich hmotnosti a výšky, umiestnenia na palete, ale aj pohybu osôb v priestore kabíny. Po správnom zaparkovaní vodič vystúpi z vozidla, opustí parkovaciu kabínu a prostredníctvom čipovej karty potvrdí ukončenie procesu parkovania.  

Následne systém pomocou horizontálnych a vertikálnych výťahov prepraví vozidlo na palete na najbližšie voľné parkovacie miesto v suteréne objektu.  

Pri odchode si vodič privolá svoje vozidlo priložením čipovej karty na terminál. Parkovací systém mu následne dopraví vozidlo do príslušnej kabíny pripravené na výjazd v smere jazdy. Po privolaní vozidla môže vodič sledovať prípravu svojho vozidla na informačnom displeji, ktorý pre všetkých vodičov zobrazuje číslo vodiča podľa použitej čipovej karty a číslo odbavovacej kabíny, do ktorej systém vozidlo pripravuje. Čas potrebný na doručenie vozidla do kabíny závisí najmä od jeho umiestnenia v parkovacom priestore. Je rozdiel, či sa auto nachádza na najbližšom možnom parkovacom mieste, alebo naopak na najvzdialenejšom. Avšak výrobcom deklarovaná maximálna čakacia doba na vozidlo pri odchode je 330 sekúnd v bežnom prevádzkovom  režime.  

Ako v trezore 

Úspora miesta nie je jedinou výhodou automatických parkovacích systémov. Ďalším nemenej významným benefitom je aj bezpečnosť zaparkovaných vozidiel. Kým autá zaparkované na parkovisku alebo v  klasických parkovacích domoch sú vystavené riziku poškodenia, vlámania či dokonca krádeže, v automatických parkovacích systémoch takéto riziko nehrozí. Dôvody vysvetľuje Škodáček: “Samotné parkovacie priestory v suteréne objektu sú pre akékoľvek osoby úplne neprístupné. Z tohto dôvodu je riziko poškodenia či krádeže zaparkovaného vozidla prakticky nulové.”  

Okrem toho je parkovanie v automatických parkovacích systémoch veľmi intuitívne a jednoduché. Aj podľa Škodáčka je automatický parkovací systém veľmi bezpečný, efektívny a pre užívateľov maximálne komfortný spôsob parkovania, pri ktorom je možné veľmi jednoducho a pohodlne zaparkovať aj robustnejšie vozidlo. “Výrobcom udávaná maximálna výška vozidla je 1900 mm a pre určitý počet státí až 2200 mm a maximálna hmotnosť zaparkovaného vozidla až 2500 kg. To znamená, že tu pohodlne zaparkujú aj majitelia väčších SUV. A keďže systém je vybavený otočným zariadením, vodič vždy vchádza aj vychádza z parkovacej kabíny v smere jazdy.” 

Pohodlné parkovanie aj pre návštevy

Pre naše návštevy máme vyhradených niekoľko parkovacích miest. Využite preto možnosť zaparkovať vozidlo jednoducho a pohodlne v automatickom parkovacom systéme. K tomu, aby ste mohli zaparkovať svoje vozidlo, budete potrebovať čipovú kartu, ktorú vám odovzdá obsluha recepcie na prízemí. So zaparkovaním vášho vozidla vám rád pomôže váš maklér, prípadne obsluha recepcie.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn