Magazín o investovaní

Média

investičné sprostredkovanie

S01: 29/48
Poskytovanie investičného sprostredkovania na diaľku

Presun rôznych služieb do online priestoru je v poslednom období častou témou. Pandémia väčšinu spotrebiteľov posunula, ľudia si stále viac zvykajú na online poskytovanie služieb aj v oblastiach, kde si to predtým nevedeli predstaviť. Jednou z nich je aj investičné sprostredkovanie.

Pred nástupom pandémie nebolo u nás vykonávanie investičného sprostredkovania na diaľku rozšírené. Až pandémia všetkým pomohla urobiť tento pomerne náročný, ale potrebný krok vpred. 

Oblasť investičného sprostredkovania je jedinečná a má svoje špecifiká. Poskytovanie investičných služieb na diaľku bolo možné už aj v minulosti, ale pandémia urýchlila jeho masívnejšie využívanie. Investičné sprostredkovanie online je podmienené dodržiavaním všetkých prvkov starostlivosti o klienta a všetkých zákonných povinností v rovnakom rozsahu, ako je to pri poskytovaní služieb v osobnom kontakte, no v praxi sa realizuje oveľa náročnejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Príkladom môže byť už len obyčajná povinnosť overiť identitu klienta. 

Súčasťou overenia identity je aj to, aby sa sprostredkovateľ presvedčil, že klient naozaj fyzicky existuje a že je naozaj tou osobou, ktorá je uvedená v doklade totožnosti. V osobnom styku by sa s ním rozprával, vypýtal by si jeho občiansky preukaz alebo pas a skontroloval, či sa jeho výzor zhoduje s fotografiou. Svojím podpisom by potom potvrdil, že osoba, s ktorou sa stretol, je osobou uvedenou v doklade. Ak chce rovnakú úroveň kontroly zabezpečiť na diaľku, vyžaduje si to technické riešenie, ktoré nenechá priestor žiadnym pochybnostiam. 

Overenie totožnosti je ale iba jednou z mnohých vecí, na ktorú je potrebné pamätať pri navrhovaní riešení pre online investičné sprostredkovanie. Ďalšou môže byť napríklad poskytovanie investičného poradenstva. Súčasťou práce finančného sprostredkovateľa je okrem iného aj povinnosť presvedčiť sa, že klient dostatočne rozumie procesu investovania. 

Musí vedieť preukázať, že klientovi poskytol všetky potrebné informácie v správnom čase, primerane klientovým znalostiam a skúsenostiam, že mal klient možnosť klásť otázky a podobne. Toto si zasa vyžaduje technické riešenia, ktoré by jednoznačne dokazovali, že si sprostredkovateľ splnil svoju povinnosť. 

Pandémia pohla veci dopredu. Firmy boli nútené nájsť riešenia a dohliadajúce orgány zasa vydali usmernenia, v ktorých sa vieme dočítať, čo považujú za dostatočné. Dnes už existujú jednoznačné návody a príklady dobrej praxe. 

Napriek tomu budú stále existovať ľudia, ktorým poskytovanie investičného sprostredkovania na diaľku nevyhovuje. Aj preto je prvou povinnosťou sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb na diaľku získať od klienta vyjadrenie, či s takýmto spôsobom naozaj súhlasí a či mu vyhovuje. Či sa online investovanie stane štandardom, ukáže až čas. Je veľmi pravdepodobné, že mnoho vecí bude možné riešiť na diaľku, ale osobný kontakt nevymizne asi nikdy. Práve preto, že ide o dôveru a budovanie dlhodobého vzťahu. 

 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn