Magazín o investovaní

Média

investičné príležitosti

Kuba
Atraktívna turistická aj investičná destinácia

Zahraničné investície sú odporúčanou súčasťou investičného košíka pre všetkých, ktorí to so zhodnocovaním peňazí myslia vážne. Ten, kto má k dispozícii väčší objem voľných zdrojov, by mal svoje investície diverzifikovať a zaradiť medzi ne aj zahraničné investície v menej rozvinutých krajinách. Dôvodom sú očakávané vyššie výnosy, aké nie je možné dosiahnuť napríklad vo vyspelej Európe alebo Amerike.

Platí totiž, že čím vyspelejšia krajina, tým stabilnejšie ekonomické a právne prostredie. Investície v nej sú teda spojené s nižším rizikom. Zároveň platí, že trh je tam náročnejší. Je na ňom silná konkurencia s presýtenou ponukou a dopytom. Investície v rozvinutých krajinách teda budú pravdepodobne generovať stabilný, no relatívne nízky výnos.

Z pohľadu potenciálnych výnosov preto predstavujú atraktívnu investičnú destináciu rozvojové trhy. Ich spoločným znakom je rýchlejší rast v porovnaní s vyspelými ekonomikami. Rastie aj životná úroveň tamojších obyvateľov, hoci stále je na nižšej úrovni ako u nás. Znamená to viac príležitostí pre firmy, ktoré tam poskytujú tovary a služby. Ďalším spoločným znakom rozvojových trhov je chýbajúca domáca konkurencia. Konkurenčný boj na týchto trhoch nie je taký tvrdý ako u nás. Firmy s dobrým know-how  teda majú veľkú šancu na úspech.

Medzi typické príklady rozvojových trhov patrí Vietnam, ale môžu to byť napríklad aj krajiny Latinskej Ameriky alebo iné regióny. V posledných rokoch je z pohľadu investorov veľmi zaujímavá aj Kuba.

Kuba uvoľnila podmienky pre investorov spoza hraníc už v roku 1995. Vďaka tomu zahraničné investície v krajine postupne rastú. Prúdia od podnikateľských subjektov z krajín ako Španielsko, Čína, Rusko, Kanada, Venezuela, Taliansko alebo Francúzsko. V roku 2019 sa medzi tieto krajiny zaradilo aj Slovensko.

Stalo sa tak vďaka investičnej skupine Proxenta, ktorá v roku 2019 podpísala zmluvu s kubánskou vládou o založení spoločného podniku Proxcor na výrobu cukroviniek. Počas najbližších 25 rokov by mal Proxcor na Kube vyrábať 17 000 ton cukroviniek ročne, čím by mal pokryť viac ako 70 % tamojšieho dopytu po cukrovinkách. Pri plnej kapacite výroby bude v trojzmennej prevádzke zamestnávať približne 250 zamestnancov

„Sme prvou spoločnosťou z bývalého Československa, ktorej sa podarilo založiť spoločný podnik na Kube,“ vyjadril sa Pavol Kožík, generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta tesne po podpise zmluvy. Vďaka vlastníctvu 51 % akcií sa Proxenta stala väčšinovým vlastníkom Proxcoru. Zvyšných 49 % akcií vlastní kubánsky štát zastúpený spoločnosťou Coralsa.

Proxcor postupne preinvestuje do výroby takmer 35 miliónov eur a už koncom tohto roka spustí výrobu oblátok a sušienok. V druhej fáze výroby, naplánovanej do roka po spustení prvej fázy, pribudnú do produktového portfólia podniku cukríky a raňajkové cereálie. Podľa Pavla Kožíka sú to všetko potraviny, ktorých je na ostrove nedostatok. Vďaka tomu má podnik zabezpečený odbyt celej produkcie, čo je v podmienkach vyspelej trhovej ekonomiky nedosiahnuteľná méta.

Súčasťou tohto výnimočného projektu sa môžu stať aj klienti investičnej skupiny Proxenta prostredníctvom nákupu cenných papierov spoločnosti patriacej do jej portfólia. Odhadovaný dvojciferný výnos zarobia klienti nielen na plánovaných preceneniach akcií, ale predovšetkým na stabilných dividendových výnosoch, ktoré budú vyplácané počas celého kontraktu.

Investícia do kubánskeho projektu je určená pre dynamických investorov, ktorí disponujú dlhodobým investičným horizontom a hľadajú investície s vyššími výnosmi, aké vedia dosiahnuť prostredníctvom štandardných investičných nástrojov. Zároveň môže pre nich predstavovať ideálnu príležitosť na diverzifikáciu investičného portfólia do produktu, ktorý je úplne nezávislý od európskej ekonomiky.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn