Magazín o investovaní

Média

Investovanie na Kube
Ako sa stať kráľom cukroviniek na Kube

Kuba je s jej bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom zaujímavým miestom pre investície, najmä odvtedy, čo sa začala otvárať svetovým trhom. Avšak investovanie na Kube prináša aj nemalé výzvy.

Pre väčšinu podnikateľov je Kuba stále krajinou plnou prekážok, ale pre niektorých aj krajinou investičných príležitostí. Jednou z nich je slovenská investičná skupina Proxenta, ktorá sa v spolupráci s kubánskou vládou pustila do výroby cukroviniek. V roku 2019 Pavol Kožík, majiteľ a generálny riaditeľ Proxenty, podpísal zmluvu o založení spoločného slovensko-kubánskeho podniku Proxcor. Spolupráca s kubánskou vládou sa stala mostom, ktorý spojil slovenského podnikateľského ducha s potrebami centrálne riadeného kubánskeho trhu.

Proxenta je jedinou spoločnosťou z bývalého Československa a zároveň jedna z desiatich vo svete, ktorá na Kube podniká v strategickom segmente potravín. V spoločnom závode Proxcor spustila výrobu oblátok a sušienok. Jej zakladateľ a generálny riaditeľ Pavol Kožík nám prezradil, aké je to podnikať v tandeme s kubánskou vládou na centrálne riadenom trhu.

“Predstavte si, že vyrábate potraviny na trhu, na ktorom máte monopolné postavenie a vláda sa zaviaže odoberať od vás celú produkciu najbližších 25 rokov. Navyše je to trh, kde sú obyvatelia doslova a do písmena hladní po vašich produktoch. Všetko, čo potrebujete, je začať vyrábať. Ak sa vám to podarí, ste kráľ. O odbyt máte postarané,” hovorí Pavol Kožík, zakladateľ a riaditeľ investičnej skupiny Proxenta.

Kuba je špecifický trh, ktorý sa neriadi zákonom ponuky a dopytu, ale zákonom vlády. To znamená, že musíte mať dobrý vzťah s kubánskymi úradmi a partnermi, ktorí vám pomôžu prekonať všetky prekážky a byrokratické nástrahy.

Podľa neho je to sen každého podnikateľa. Proxcor už v súčasnosti vyrába sušienky a oblátky, druhá fáza, teda výroba cukríkov a raňajkových cereálií bude spustená na prelome rokov. Pri plnej kapacite výroby bude vyrábať približne 17-tisíc ton cukroviniek ročne a zásobovať nimi nielen celý ostrov, ale aj ďalšie trhy.

V letných mesiacoch sa spustila tretia zmena, čo celkov znamená 15 zmien za týždeň. Zároveň sa dokončila stavebná príprava druhej haly. Kožík priznáva, že pôsobiť na trhu s centrálne plánovanou ekonomikou má nepochybne svoje výhody, ale aj negatíva. Ktoré sú najväčšie? “Predovšetkým extrémna byrokracia. Od momentu, keď sme začali s kubánskou vládou vyjednávať o investícii, až do dnešného dňa, uplynulo osem rokov. Osem rokov negociácií, presviedčania, hľadania spôsobov, ako sa veci dajú robiť namiesto hľadania výhovoriek. To je odvrátená strana mince,” hovorí finančník.

Na druhej strane, ak by som to mal porovnať s developerskými projektmi, ktoré na Slovensku realizujeme, aj tu často narážame na nepružnosť systému. Získať stavebné povolenie na výstavbu projektu trvá niekoľko rokov. V určitých prípadoch sa dokonca približujeme kubánskym pomerom. Takže nie je to také čiernobiele, ako by sa mohlo zdať,” podotýka Kožík.

Okrem súčasných projektov má Proxenta v pláne aj ďalšie investície na Kube a v Latinskej Amerike. Kožík zmieňuje záujem o dva podniky v potravinárskom sektore na Kube, z toho jeden v oblasti bonboniér a druhý zameraný na spracovanie kakaa. Ako tretiu investíciu spomína administratívnu budovu v Havane.

Na otázku, ako sa dá úspešne investovať na Kube, Kožík odpovedá, že je potrebné mať trpezlivosť, vytrvalosť a dobré kontakty. “Kuba je špecifický trh, ktorý sa neriadi zákonom ponuky a dopytu, ale zákonom vlády. To znamená, že musíte mať dobrý vzťah s kubánskymi úradmi a partnermi, ktorí vám pomôžu prekonať všetky prekážky a byrokratické nástrahy. Musíte tiež rešpektovať kubánsku kultúru a mentalitu, ktorá je odlišná od našej. A musíte byť pripravený na dlhodobú investíciu, ktorá sa nevráti hneď,” zdôrazňuje úspešný investor.

7 RÁD, AKO INVESTOVAŤ NA KUBE

1. Prieskum trhu: Pred investovaním je dôležité si urobiť dôkladný prieskum kubánskeho trhu. Kuba má svoje špecifiká, či už ide o regulačné prostredie, daňovú politiku alebo obchodné zvyky.

2. Nadviazanie kontaktov: Mnoho podnikateľských príležitostí na Kube často závisí od dobrých vzťahov s miestnymi partnermi alebo zástupcami. Spolupráca s lokálnymi poradcami môže byť kľúčová.

3. Vhodný výber segmentu trhu: Niektoré odvetvia, ako cestovný ruch, pohostinstvo alebo poľnohospodárstvo, majú na Kube obrovský potenciál. Zamerajte sa na strategické sektory, ktoré sú prioritou aj pre kubánsku vládu.

4. Kuba má stále veľmi striktné obmedzenia týkajúce sa zahraničných investícií. Je dôležité vedieť, do akých sektorov môžete investovať a aké podmienky sú s tým spojené.

5. Rešpektovanie miestnych zvyklostí: Kubánci sú hrdý národ s bohatou históriou a kultúrou. Musíte si vážiť ich tradície, hodnoty a spôsob života.

6. Dlhodobá vízia: Investovanie na Kube môže byť komplikovanejšie a časovo náročnejšie. Je dôležité mať dlhodobý plán a byť pripravený na to, že vysoké výnosy vyžadujú čas a trpezlivosť.

7. Monitorovanie politickej situácie: Kuba je stále štátom riadená ekonomika a politická stabilita je kľúčová pre investičné rozhodnutia. Zmeny vo vláde alebo v politických smerniciach môžu mať vplyv na vaše investície.

TIP: Spojte sa s investorom, ktorý už na Kube investuje. Takto získate benefity investície bez prekonávania náročných prekážok.Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn