Magazín X

Magazín o investovaní

Média

investovať peniaze

Ako správne investovať
3 veci, ktorým sa treba vyhnúť pri rozhodovaní o investíciách

Aký negatívny dopad majú kognitívne skreslenia na kvalitu našich rozhodnutí? Ľudský mozog je síce najzložitejším výtvorom prírody, no zďaleka nie je dokonalý. Pri rozhodovaní nám niekedy sám hádže polená pod nohy a okrem racionálnych argumentov k rozhodnutiam primiešava aj emócie, obavy a očakávania. Tri kognitívne skreslenia menované v tomto článku majú za následok to, že nie vždy robíme uvážené rozhodnutia, a preto je dobré ich poznať a vyhnúť sa im.

Náchylnosť potvrdzovaniu
Veľmi radi si myslíme, že naše rozhodnutia sú vždy uvážené a starostlivo premyslené. Opak je pravdou. Ľudia majú tendenciu najprv si vytvoriť názor a potom preň dodatočne hľadať argumenty. Prikladáme vyššiu váhu tým informáciám, ktoré sú v zhode s našimi názormi alebo presvedčením. Povedzme, že si investor niekde pozeral predchádzajúce výsledky firmy, ktorej akcie zvažuje kúpiť. O nejaký čas neskôr počuje na večierku inú osobu, ako rozpráva o skvelej kúpe tých istých akcií. To môže vyvolať dojem správneho rozhodnutia, aj keď o súčasnom stave firmy a jej vyhliadkach nemusí mať ani jeden z nich kvalitné informácie. Investor by mal pri rozhodovaní o využití svojich peňazí disponovať čo najkvalitnejšími informáciami, či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Rozhodne by nemal do úvahy brať iba tie, ktoré potvrdzujú jeho názor a naopak, ignorovať tie, ktoré by naznačovali, že sa môže mýliť.

Framing efekt
Framing efekt je kognitívne skreslenie, vďaka ktorému majú ľudia tendenciu reagovať na voľbu podľa toho, či im je podaná v pozitívnom alebo negatívnom svetle. Ak je napríklad investičná ponuka prezentovaná v pozitívnom svetle, investor má tendenciu viac riskovať. To ho môže viesť k neuváženým rozhodnutiam alebo, čo je ešte horšie, môže naletieť podvodníkovi. V opačnom prípade sa môže stať, že vnímané riziko bude väčšie, než v skutočnosti je a investor bude zbytočne opatrný a pripraví sa o zaujímavý výnos. Vždy si nájdite čas na starostlivé zváženie všetkých výhod a nevýhod, ktoré sa spájajú s investíciou

Efekt statusu quo
Každý má svoje zaužívané zvyky, ktoré len ťažko mení. Sme verní jednej značke auta, telefónu alebo zubnej pasty. Takáto rutina sa prejavuje aj v investičnom správaní. Investori, ktorým sa osvedčilo niekoľko taktík a postupov, nie sú ochotní skúšať nové veci. Ostávajú vo svojej zóne pohodlia a boja sa neznámeho. Unikajú im tak zaujímavé investičné príležitosti, v horšom prípade držia v portfóliu aktíva, ktorých sa mali už dávno zbaviť.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn