Magazín o investovaní

Média

Slovník investora

S02: 21/43
Slovník obchodníka, 4. diel

V rámci seriálu „Slovník obchodníka“ si postupne prechádzame výrazy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri obchodovaní na burze. Výrazy sú radené podľa abecedy. Všetky diely seriálu „Slovník obchodníka“ nájdete pod hashtagom #SlovníkObchodníka.

HEDGING (zabezpečenie)
Ide o investičnú techniku riadenia rizika pri neželanom vývoji ceny v neprospech investora. Zahedgovat investíciu znamená ochrániť ju pred jej znehodnotením v dôsledku takého pohybu na trhu, ktorý by bol pre investora nepriaznivý. Na rozdiel od väčšiny investičných techník nie je cieľom hedgingu generovanie zisku, ale zníženie strát. V praxi funguje tak, že sa k investícii klienta vykoná opačná transakcia prostredníctvom derivátov.

Intervencia
Slovo intervencia vo všeobecnosti označuje zásah s cieľom ovplyvniť alebo dosiahnuť zmenu. Pri intervencii v ekonómii ide obvykle o zásah štátu do dejov na trhu, čo sa v trhovej ekonomike deje len výnimočne a v odôvodnených prípadoch. Najčastejšie sú menové intervencie centrálnych bánk, ktoré skupujú alebo predávajú domácu menu, a tým ovplyvňujú jej kurz. Iným príkladom sú intervencie, kedy sa štáty rozhodnú chrániť svoje firmy, napríklad zavedením mimoriadneho cla. Snažia sa tak znížiť konkurencieschopnosť zahraničných výrobkov na vlastnom trhu, a tým pozitívne ovplyvniť zamestnanosť.

Index
Index slúži ako ukazovateľ pri sledovaní a porovnávaní vývoju cien jednotlivých titulov a poskytuje prehľad o tom, ako sa darí celému odvetviu alebo fondu. Index je ukazovateľ vyjadrujúci vývoj celej skupiny titulov a berie do úvahy aj to, akú má pre celkový výsledok každý z tých titulov váhu. Indexy vážené trhovou kapitalizáciou dávajú väčšiu váhu najväčším spoločnostiam, podľa trhovej kapitalizácie. Cenovo vážené indexy dávajú zasa väčšiu váhu akciám s vyššími cenami.

IPO
IPO je anglická skratka a označuje proces, keď spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu. Vždy sa vykonáva ešte pred tým, ako sa akcie danej spoločnosti začnú obchodovať na  burze. Pre investorov sú IPO lákavé, lebo sľubujú rýchly rast cien akcií po tom, ako sa s nimi začne verejne obchodovať. Tieto sľuby sa môžu, ale aj nemusia stať realitou. Podľa štatistík, takéto spoločnosti po nástupe na burzu rastú rýchlejšie ako firmy, ktoré IPO nerobili. Táto štatistika platí len v prvých šiestich mesiacoch, po piatich rokoch je už štatistika úspešnosti priaznivejšia pre ostatné firmy.

Korekcia
Je taký jav na trhu, kedy ceny akcií klesnú. Tento jav je úplne normálny a na každom zdravom trhu k nemu dochádza. Skúsení investori vnímajú korekciu ako príležitosť na nákup so zľavou.

Kupón
Výrazom kupón sa označuje výnos vyplácaný z dlhopisov. Podmienky vyplácania kupónu sú uvedené v emisných podmienkach dlhopisov. Tam sa investor dozvie, ako často bude vyplácaný a v akej výške.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn