Magazín o investovaní

Média

slovník obchodníka

S02: 11/43
Slovník obchodníka, 1. diel

V rámci seriálu „Slovník obchodníka“ postupne prechádzame výrazy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri obchodovaní na burze. Výrazy sú radené podľa abecedy. Všetky diely seriálu „Slovník obchodníka“ nájdete pod hashtagom „SlovníkObchodnika“.

Benchmark
Pri investovaní si zvyčajne stanovujeme nejaký investičný cieľ a formulujeme si, pri akom výkone budeme našu investíciu považovať za úspešnú. Častým cieľom investovania býva napríklad vyprodukovať vyšší výnos, ako je priemer na trhu, ktorý býva vyjadrený v podobe takzvaného burzového indexu. A práve takýto index môžeme použiť ako referenčnú hodnotu, čiže benchmark, a porovnať s ním našu investíciu.

Blue Chips
Blue Chips je termín označujúci najkvalitnejšie akcie na danom trhu. V preklade Blue Chip znamená modrý žetón, čo je odkaz na žetóny najvyššej hodnoty v pokri. V súvislosti s najhodnotnejšími akciami sa tento pojem začal v Amerike používať v dvadsiatych rokoch minulého storočia, pričom prvýkrát ho údajne v tomto význame použil zamestnanec spoločnosti Dow Jones.

Býčí trh
Ako býčí trh označujeme situáciu, kedy ceny akcií na trhu prudko stúpajú. Je to opak medvedieho trhu, kedy, naopak, ceny akcií rýchlo klesajú. V oboch prípadoch musí byť pohyb cien minimálne o 20 %, čiže  väčší, ako je bežný pokles alebo nárast. Aby sme si tieto dva pojmy zapamätali, môžeme ako pomôcku použiť spôsob, akým tieto dve silné zvieratá v prírode útočia – býk rohami zdola nahor a medveď labami zhora nadol.  

Cyklické aktívum
Ako cyklické označujeme tie tituly, ktoré rastú alebo klesajú súhlasne s tým, v akej fáze ekonomického cyklu sa práve nachádza trh. Ekonomické cykly sú neustále sa opakujúce výkyvy, v akých prebieha hospodársky rast. Ten nie je priamočiary, ale prechádza pravidelne sa striedajúcimi fázami rastu, vrcholu, poklesu a dna. Medzi cyklické tituly zaraďujeme napríklad akcie automobiliek, pretože autá sa kupujú hlavne v čase, keď sa ekonomike darí.

Defenzívne aktívum
Pri tvorbe portfólia môžeme cyklické akcie vyvážiť defenzívnymi akciami, ktorým sa darí aj v čase ekonomického poklesu. Môže ísť buď o akcie necyklické, ktoré nie sú citlivé na výkyvy na trhoch – napríklad potraviny, farmaceutické výrobky, tabak a alkohol, ktoré sa predávajú vždy bez ohľadu na krízu. Druhým príkladom sú anticyklické akcie, ktorým sa naopak v čase krízy darí lepšie, ako v čase hospodárskeho rastu. Ide hlavne o akcie firiem, ktoré vyrábajú lacnejšie náhrady drahších tovarov, ku ktorým ľudia v ťažkých časoch inklinujú viac ako k cyklickým luxusnejším tovarom.

Deriváty
Finančné deriváty sú inštrumenty, ktorých hodnota sa odvodzuje (čiže derivuje) od hodnoty tzv. podkladového aktíva. V podstate ide o termínovaný obchod medzi dvoma stranami, ktorý môže mať podobu zmluvy alebo podobu cenného papiera. Súčasťou tohto obchodu je to, že dochádza k časovému posunu medzi uzavretím obchodu a jeho plnením. Napríklad môže ísť o termínovaný kontrakt hovoriaci o tom, že vo vopred stanovený deň v budúcnosti jedna strana obchodu kúpi od druhej strany obchodu konkrétne podkladové aktívum, napríklad akcie, za vopred dohodnutých podmienok, za vopred dohodnutú cenu a vo vopred dohodnutom množstve. Základnými typmi derivátov sú futures, forwardy, swapy a opcie. 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn