Magazín o investovaní

Média

S04: 1/24
Riziko likvidity

Riziko likvidity by nemalo byť dôvodom, prečo sa investície vyhýbať. Je dôležité riziká hodnotiť a pripraviť sa na možné nepriaznivé scenáre.

Investovanie je neoddeliteľne spojené s rôznymi druhmi rizík, pričom jedným z kľúčových je riziko likvidity. Riziko likvidity teda znamená hrozbu, že sa nám investičný nástroj nepodarí v prípade potreby zlikvidniť, čiže rýchlo a výhodne predať.

Investičný trojuholník – riziko, výnos a likvidita – nám pripomína, že vysoká likvidita často znamená buď nižší výnos alebo vyššie riziko. Pričom existujú investície, ktoré aj napriek vysokej likvidite môžu ponúkať vysoké výnosy, avšak sú spájané s vysokým rizikom, ako napríklad vysokorizikové akcie.

V novej časti relácie Slovník investora, Renáta Domčeková, senior broker Proxenta tiež vysvetlí, ako je to s investíciou s nízkou likviditou, ako sú niektoré korporátne dlhopisy s dlhodobou viazanosťou, ktoré môžu investorom prinášať pravidelné výnosy a vysokú návratnosť výmenou za trpezlivosť. Tým, že ste ochotní prijať nižšiu likviditu, môžete byť odmenení vyšším výnosom alebo bezpečnosťou, čo je dôležité zvážiť pri vytváraní vašej investičnej stratégie.