Magazín o investovaní

Média

S03: 07/23
Druh, podoba a forma cenných papierov – časť 2

Jednotlivé druhy cenných papierov na Slovensku definuje Zákon o cenných papieroch. Nájdeme v ňom až 20 rôznych druhov. Niektoré poznáme všetci a o niektorých sme mnohí možno ani netušili, že existujú, alebo na čo slúžia.

Slovenskí investori najčastejšie nakupujú dlhopisy, zmenky, akcie alebo podielové listy. Pri svojom výbere sa nijak nelíšia od zahraničných investorov. Rozdiel je možno len v pomere, v akom majú cenné papiere zastúpené vo svojich portfóliách. Medzi menej známe cenné papiere patria napríklad skladové alebo tovarové záložné listy.

Podoba cenného papiera môže byť listinná alebo zaknihovaná. Forma cenného papiera je „na rad“, „na meno“ alebo „na doručiteľa“.

Zaknihované cenné papiere nemajú listinnú podobu a existujú len v podobe záznamu v zákonom stanovenom registri. U nás je to Centrálny depozitár cenných papierov, ktorý cenný papier zaregistruje a pridelí mu ISIN, t. j. jedinečný dvanásťmiestny identifikátor, ktorý pre cenný papier je ako pre človeka rodné číslo. Listinná aj zaknihovaná podoba cenných papierov sú navzájom rovnocenné a emitenti si medzi nimi volia podľa toho, čo je pre danú emisiu praktickejšie a čo umožňuje zákon pre daný typ cenných papierov.

Forma cenného papiera súvisí s jeho prevoditeľnosťou. Ak je cenný papier vydaný „na doručiteľa“, prevádza sa jednoduchým odovzdaním. Ak je cenný papier vydaný „na rad“, tak prevod sa uskutočňuje na rube cenného papiera alebo na pripojenej listine. Ak je cenný papier vydaný takzvane „na meno“, tak je na cennom papieri uvedené konkrétne meno, adresa a prevod je možný takzvanou cesiou, čiže postúpením alebo dedičstvom.

Kde môže investor nájsť kompletné informácie o cennom papieri, aby sa vedel rozhodnúť o prípadnom nákupe? Aj túto otázku zodpovie Renáta Domčeková, Senior broker v investičnej skupine Proxenta, v ďalšej epizóde relácie Slovník investora:

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn