Magazín o investovaní

Média

ESG investovanie

S02: 10/43
Čo je ESG investovanie?

Investori sa čoraz častejšie stretávajú s pojmom ESG. Tento trend silne ovplyvňuje rozhodnutia vo svete financií. Popri výnose a riziku pribúda nový parameter, ktorý by mali investori sledovať. O čo konkrétne ide?

ESG je skratka pre Environmental, Social and Governance, čo v preklade znamená investovanie, ktoré je ohľaduplné k životnému prostrediu, k spoločnosti a k samotnému podniku. Ak firma deklaruje, že spĺňa kritériá ESG, malo by to znamenať, že popri výnosoch jej záleží aj na zodpovednom podnikaní.

Budúcnosť je zelená 
Zmena klímy je fakt. Vidíme ju na každom kroku. Do pohybu sa tým dala dlhé stáročia platná rovnováha v prírode. Zmeny pociťujeme aj na Slovensku na stúpajúcich priemerných teplotách a horúcich a suchých letách. Ak napríklad poľnohospodárska firma podnikajúca na Slovensku neinvestuje dostatočne zodpovedne a s ohľadom na očakávaný pokles zrážok do závlahového systému, v horizonte desiatich rokov môže mať problém dopestovať úrodu. V tomto kontexte sa zodpovednosť chápe aj ako predvídanie dôsledkov.


Zodpovedné investovanie nie je o tom, že investor by sa mal niečoho vzdávať. Naopak, z dlhodobého hľadiska budú takéto príležitosti výnosnejšie.

Ďalším príkladom je narastajúca regulácia. Európska komisia prijala nariadenie European Green Deal, kde je stanovené, že do roku 2050 bude únia uhlíkovo neutrálna, teda že zníži svoju uhlíkovú stopu na nulu. Do praxe sa tak dostane množstvo obmedzení. Bude to mať dopad na všetky sféry podnikania. Napríklad automobilky, ak by nemali plán ako prejsť na elektromobily, ich podnikanie by bolo neudržateľné.

Greenwashing
O ESG sa v súčasnosti veľa hovorí. Hrozí pritom, že sa touto nálepkou označia aj projekty, ktoré v skutočnosti kritériá zodpovedného podnikania nespĺňajú. Takéto správanie označujeme ako geenwashing, pri ktorom ide o zneužívanie zelených tém na lacný a zavádzajúci marketing. Z toho dôvodu na trhu vznikli inštitúcie a mechanizmy, ktoré plnenie kritérií zodpovednosti kontrolujú.

Existuje viacero ratingových agentúr a audítorských firiem. Na úrovni EÚ bude okrem toho pre veľké firmy od budúceho roku povinné reportovať plnenie spoločensky zodpovedných cieľov. Pre menšie firmy to bude povinné o tri roky neskôr. Budú musieť zostavovať výročné správy o udržateľnosti, ktoré pomôžu investorom, verejnosti, no aj firmám samotným.

Zelené znamená aj ziskové
Kritériá ESG zohľadňuje pri svojom rozhodovaní najmä mladšia generácia investorov. Tá chce investovať svoje peniaze udržateľným spôsobom a chce, aby boli použité na dobrú vec. Vytvárajú tak koniec koncov aj svoju vlastnú budúcnosť. Očakáva sa tak, že udržateľné investovanie sa čoskoro stane mainstreamom.

Investor, ktorý chce investovať zodpovedne, sa pritom nemusí uspokojiť s nižším výnosom. Zodpovedné investovanie nie je o tom, že investor by sa mal niečoho vzdávať. Naopak, z dlhodobého hľadiska budú takéto príležitosti výnosnejšie.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn