Magazín o investovaní

Média

riziko likvidity

S01: 48/48
Investičné riziká: Riziko likvidity

Riziko likvidity je jedno z rizík spojených s investovaním. Ide o situáciu, keď budeme rýchlo potrebovať peniaze a nebudeme môcť naše aktívum rýchlo a zároveň primerane výhodne predať. Medzi investičnými nástrojmi existujú v tomto smere veľké rozdiely.

Príkladom dobre likvidného aktíva sú akcie na renomovanej burze. Ako príklad aktíva s horšou likviditou by sme mohli uviesť rodinný dom umiestnený v krásnej, ale odľahlej a ťažko dostupnej lokalite na lazoch.

Likvidnosť aktíva závisí od toho, koľko je na trhu potenciálnych kupcov, ktorí by ho v prípade našej potreby boli schopní a ochotní rýchlo kúpiť za pre nás výhodnú cenu. Ak je ich dosť, je pravdepodobné, že by sa predaj realizoval rýchlo a necítili by sme tlak na zníženie ceny. Pri vyhodnocovaní rizika likvidity sa posudzuje nielen to, či je aktívum dostatočne likvidné dnes, ale či bude dostatočne likvidné aj v budúcnosti, ak sa zmenia podmienky na trhu.

Napriek nevýhodám investori nakupujú aj aktíva s horšou likviditou. Dôvodom môže byť ich cena. Napríklad spomínaný dom na lazoch je síce horšie likvidný, ale vďaka tomu môže mať nižšiu cenu a môže si ho kúpiť niekto, kto si dom v drahšej lokalite nemôže dovoliť. Išlo by o prípad, keď predávajúci nedokáže v danom čase predať daný dom za vyššiu cenu, a preto tento problém s likviditou vyrieši znížením ceny.

Pri nelikvidnom aktíve hrozí, že ak ho budeme potrebovať predať, budeme musieť predávať pod cenu. Druhou možnosťou by bolo ponechať vyššiu cenu, ale počkať si niekoľko mesiacov alebo rokov, kým sa nenájde niekto, kto presne túto lokalitu z nejakého osobného dôvodu preferuje a je za ňu ochotný zaplatiť viac. Takto to chodí pri aktívach, ktoré sú málo likvidné – musíte urobiť kompromis a zlú likviditu kompenzovať buď nižšou cenou alebo dlhším časom.  Ak máte času dosť, môže to byť dobré riešenie.

Investori bežne nakupujú málo likvidné cenné papiere, napríklad korporátne dlhopisy, ktoré majú fixne stanovenú viazanosť aj niekoľko rokov a ak nie sú verejne obchodované, do dňa ich exspirácie môže byť ťažké alebo takmer nemožné ich predať. Investorovi to ale nevadí, ráta s tým, chodia mu pravidelné výnosy a za to, že si na istinu musí počkať niekoľko rokov, má vyšší výnos. Pri dobre likvidných aktívach nemusíte ako majiteľ riešiť problém s predajom. Viete ich predať výhodne a aj rýchlo, pretože je o ne záujem. Ak ste ale ochotný prijať obmedzenie likvidity, môžete byť za to odmenený lepšou cenou alebo vyšším výnosom.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn