Magazín o investovaní

Média

čo sú cenné papiere

S01: 12/48
Prečo by ste sa mali zaujímať o cenné papiere?

Cenné papiere Slovákom ešte stále evokujú niečo vzdialené. Niečo, čo je len pre vyvolených, ale bežného človeka zaujímať nemusí. Vývoj na kapitálových trhoch veľmi úzko súvisí s mnohými oblasťami života, ktoré sa priamo dotýkajú mnohých z nás. Napriek tomu o cenných papieroch toho väčšina Slovákov vie pomerne málo.  

Ak sa porovnáme napríklad s obyvateľmi USA alebo s našimi susedmi v Západnej Európe, naozaj platí, že Slováci sa so svetom cenných papierov a investovania ešte len zoznamujú. Postupne objavujú možnosti, ktoré investovanie ponúka a stále viac chápu aj širšie vzťahy a to, ako svet cenných papierov a náš každodenný život spolu súvisia a ako sa navzájom ovplyvňujú.   

Vývoj na kapitálových trhoch napríklad úzko súvisí s tým, koľko platíme za hypotéky alebo ako sa nám zhodnocujú vklady v bankách. Keď sú výnosy dlhopisov nízke, podobne ako je to v súčasnosti, v rovnakom období platíme menej za úvery v bankách a nižšie zhodnotenie máme aj na vkladoch. Takáto situácia povzbudzuje ľudí, aby viac míňali a aby sa púšťali do podnikania.  

Rovnako platí, že keď je dobrá situácia napríklad na burze, môžu to pocítiť aj tí z nás, ktorí na nej priamo neinvestujú. Zdravý vývoj na trhu s cennými papiermi umožňuje podnikom získavať nový kapitál na svoj ďalší rozvoj, rásť a vytvárať nové pracovné miesta. Obchod s cennými papiermi tak má veľký vplyv na celú ekonomiku a vlastne na život náš všetkých. 

Vývoj na kapitálových trhoch má súvis s tým, ako sa darí ekonomike, jednotlivým firmám a ich zamestnancom. Investície do cenných papierov sú možnosťou, ako sa na tomto vývoji môže podieľať každý z nás. Môžeme sa stať akcionárom niektorej úspešnej firmy alebo jej formou dlhopisu požičať a zhodnotiť tak svoje voľné finančné prostriedky. 

Dnes už je investovanie do akcií, fondov či dlhopisov dostupné prakticky pre kohokoľvek. Nie je na to potrebný veľký kapitál. O to dôležitejšie sú ale znalosti. Potrebujete vedieť, ktorý typ cenného papiera je pre vás vhodný, kde o ňom získať informácie a na koho sa pri kúpe obrátiť.  

Začať s investovaním sa dá aj s pár desiatkami eur. Ani pri nižšom objeme ale nesmieme zabúdať na diverzifikáciu a vyberať si do portfólia také investičné nástroje, ktoré sú pre nás ako investora vhodné. Ak vhodnosť investície nevieme kvalitne posúdiť sami, je lepšie obrátiť sa na dôveryhodného finančného agenta alebo finančnú inštitúciu.

Pravda je, že tieto možnosti zatiaľ naplno nevyužívame. Investície nie sú zatiaľ súčasťou každodenného života väčšiny Slovákov. Do veľkej miery je to dôsledok našej histórie, pretože vývoj sa v tomto smere u nás naštartoval až po roku 1989. Problémom je aj životná úroveň obyvateľstva, ktorá rastie len postupne. Cenné papiere si totiž nekúpite, kým nemáte uspokojené základné potreby. Trh potrebuje dostatok času na to, aby sa vyvinul a aby si ľudia vybudovali kvalitné investičné návyky.  

Predpokladáme, že lepšia budúcnosť z pohľadu investovania čaká až novú generáciu investorov. Je to beh na dlhú trať a nezaobíde sa bez vzdelávania. Dnešná mladá generácia už pristupuje k cenným papierom s otvorenou mysľou a je pripravená systematicky si budovať a zveľaďovať svoj majetok. Sme teda na dobrej ceste. 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn