Magazín o investovaní

Média

úrokové výnosy

Proxenta plní záväzky
Stovke slovenských investorov vyplatila Proxenta výnosy v objeme viac ako pol milióna eur

Investičná skupina Proxenta si plní svoje záväzky voči investorom. V týchto dňoch vyplatila ďalšiu emisiu dlhopisov, ktorá bola vydaná v objeme 5 miliónov eur. Okrem nej vyplatila k tomu istému termínu svojim klientom aj výnosy z rôznych ďalších emisií dlhopisov v objeme viac ako 600 tisíc eur.

Skupina Proxenta pôsobí na slovenskom trhu už viac ako jedenásť rokov. Počas tohto obdobia si vždy plnila svoje záväzky voči klientom riadne a načas. Podľa Pavla Kožíka, majiteľa a generálneho riaditeľa skupiny je to dôkazom toho, že biznis model Proxenty je stabilný aj v turbulentnom období. “Projekty, do ktorých Proxenta investuje, sú zdravé a generujú výnosy podľa očakávaní. To nám dovoľuje vyplácať našich klientov tak, ako bolo dohodnuté,” hovorí Kožík.

Investormi skupiny sú rôzne fyzické a právnické osoby, ktoré chcú výhodne zhodnotiť voľné finančné prostriedky. Podľa Pavla Kožíka väčšina klientov skupiny svoje prostriedky opakovane reinvestuje. “Po výplate výnosov spolu s istinou na majetkové účty klientov sa klienti zvyčajne rozhodnú vybrať si výnosy a istinu vrátia späť do Proxenty na opätovné zhodnotenie v niektorom z ďalších investičných produktov. Iba malá časť investorov si v termíne splatnosti cenného papiera vyberie výnosy aj s istinou. Zvyčajne ide o klientov, ktorí svoje prostriedky potrebujú na iný účel,” hovorí Kožík. Pokiaľ klient peniaze akútne nepotrebuje, je pre neho výhodnejšie nechať ich ďalej pracovať.

Klientom investičnej skupiny Proxenta sa môže stať každý, kto má voľné finančné prostriedky a chce ich výhodne zhodnotiť. Z mnohých možností, ktoré sa dnes klientom na trhu ponúkajú, predstavujú korporátne dlhopisy skupiny Proxenta jednoduchú a výhodnú formu investovania. “Klienti nám zverujú svoje peniaze, pretože nás poznajú. Za jedenásť rokov nášho pôsobenia na trhu sa presvedčili o tom, že náš biznis je postavený na pevných základoch. Do nášho projektového portfólia si vyberáme iba projekty odolné voči výkyvom na trhu, ako sú reality a potravinársky priemysel. Prostredníctvom našich projektov tvoríme skutočné hodnoty – staviame byty, budujeme priemyselné parky, realizujeme vlastnú potravinársku výrobu – to všetko sú oblasti podnikania, ktorým rozumejú aj bežní klienti. Zároveň sú to projekty, ktoré nám umožňujú dosahovať vysoké zisky. Z nich sa potom môžeme deliť s klientmi  vo forme výnosov,” približuje Kožík spôsob, ako sa môžu aj bežní klienti podieľať na ziskovosti vybraných projektov.

Proxenta aktuálne ponúka klientom investície s fixne stanoveným ročným výnosom na úrovni od 6 % p. a. do 8 % p. a. Vyšší výnos sa spravidla vypláca pri investíciách s dlhším časom investície a pri investíciách splatných jednorazovo po uplynutí času investície. Proxenta zároveň dáva svojim klientom aj možnosť priameho akcionárskeho vstupu do vybraných projektov. V týchto prípadoch výška výnosov priamo závisí od hospodárskych výsledkov daných projektov a plánuje sa často aj na dvojciferné hodnoty.

Jedným z takýchto projektov je závod na výrobu cukroviniek na Kube. Je to zároveň jediný projekt, ktorý skupina realizuje mimo územia Slovenskej republiky. Investícia je financovaná z predaja akcií spoločnosti patriacej do skupiny Proxenta. Tá je vlastníkom 51 percent akcií kubánskeho závodu Proxcor v meste Caibarién na severe ostrova. Majiteľom zvyšných 49 percent je kubánsky štát. “Investícia do akcií kubánskeho projektu Proxenty nie je predmetom verejnej ponuky a podrobnosti o nej predkladáme iba obmedzenej skupine klientov, pre ktorých je takýto spôsob investovania vhodný a primeraný vzhľadom na ich investičný profil,” vysvetľuje Kožík a dodáva, že takáto investícia môže v správne diverzifikovanom portfóliu investora vyvažovať investície alokované do konzervatívnejších produktov.        

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn