Magazín X

Magazín o investovaní

Média

Podporujeme vzdelávanie
Ocenenie pre najlepších študentov

Aj tento rok sme v spolupráci s EUBA ocenili šikovných študentov za ich diplomové práce prostredníctvom Ceny profesora Petra Baláža.

Profesor Peter Baláž bol ekonóm, poradca ministrov a dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v rokoch 1990-1997.  Proxenta, spolu s Obchodnou fakultou, od roku 2020 udeľuje Cenu profesora Petra Baláža za najlepšie diplomové práce absolventov v oblasti medzinárodného obchodu.

Toto ocenenie nie je len prestížnym uznaním akademických úspechov, ale aj podporou pre ďalší profesijný rast študentov. Titul otvára dvere k novým kariérnym príležitostiam a poskytuje výhodu na konkurenčnom trhu. Finančná odmena môže študentom pomôcť pri slnení ich snov alebo im uľahčiť štart do pracovného prostredia. 

V tomto roku sme ocenili troch talentovaných absolventov za ich vynikajúce záverečné práce. Ceny boli odovzdané na slávnostných promóciách na akademickej pôde, a to riaditeľkou marketingu a PR investičnej skupiny Proxenta, pani Monikou Hamed.

Najlepšie diplomové práce – ocenení absolventi:
– Ing. Peter Duhaň
– Ing. Radovan Bochnar
– Ing. Marianna Bučanyová

V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA) sme sa zúčastnili aj vzdelávania v rámci predmetu „Kreatívne kokosy“. Tento program bol súčasťou predmetu „Podnikanie v praxi“ pod vedením Moniky Hamed, riaditeľky marketingu a PR v spoločnosti Proxenta.

Študenti sa na úvodnej prednáške dozvedeli viac o spoločnosti Proxenta, jej poslaní a aktivitách. Počas semestra pracovali na projekte zahŕňajúceho tvorbu komunikačných a marketingových stratégií. Tieto úlohy im poskytli príležitosť aplikovať teoretické vedomosti v praxi a získať cenné skúsenosti.

Spolupráca s EUBA bola výnimočnou príležitosťou podporiť vzdelávanie a pomôcť študentom rozvíjať ich schopnosti. Tešíme sa na ďalšie podobné projekty a držíme študentom palce.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn