Magazín o investovaní

Média

akcie a dlhopisy

S01: 11/48
Akcie verzus dlhopisy. Ktorý cenný papier je výhodnejší?

Každý začínajúci investor musí riešiť dilemu: Akcie alebo dlhopisy? Ide o dva základné inštrumenty, ktoré vo finančnom svete fungujú už stáročia. Dá sa ale jednoznačne povedať, ktorý z nich je výhodnejší alebo bezpečnejší?

Vo všeobecnosti sa dlhopisy považujú za konzervatívnejší alebo bezpečnejší cenný papier ako akcie. Nemusí to tak byť vždy. V investičnom svete totiž platí, že nič na sto percent neplatí. Prečo je to tak?

O riziku toho ktorého cenného papiera nám môže veľa napovedať rating. Je to hodnotenie, ktoré udeľujú nezávislé agentúry a ktoré hodnotí finančné zdravie subjektu emitujúceho dlhopisy alebo akcie. Nástroj s lepším ratingom je bezpečnejší ako ten s horším, bez ohľadu na to, či ide o akcie, alebo dlhopisy.  

V prípade, že akcie či dlhopisy rating nemajú, musí si investor urobiť vlastnú analýzu. Na tento účel vydáva emitent prospekt cenného papiera, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie  v štruktúre, ktorú určuje zákon. Každý cenný papier je teda nutné posudzovať individuálne. 

Odlišnosť týchto dvoch cenných papierov sa ukáže aj vtedy, ak sa spoločnosť stane platobne neschopnou.

Ak vlastníte dlhopis, tak ste firme v podstate poskytli pôžičku a v prípade jej úpadku ste v lepšom postavení ako akcionár. Ako vlastník akcií ste spolumajiteľ spoločnosti, ktorá má záväzok voči držiteľom dlhopisov. Ak sa firma dostane do konkurzu, majú akcioví a dlhopisoví investori odlišné postavenie.  

Keď sa začne speňažovať majetok firmy, dlhopisový investor bude odškodnený spolu s ostatnými veriteľmi, teda podobne, ako sa odškodňujú banky či dodávatelia s neuhradenými faktúrami. V prípade akcií si však vy ako spolumajiteľ, musíte počkať, kým sa odškodnia všetci veritelia a až potom prídete na rad vy medzi poslednými. 

Každý z týchto dvoch cenných papierov má aj svoje špecifické výhody.

Prednosťou dlhopisu je, že už pri kúpe viete, kedy a aký peňažný príjem budete z neho mať. Vopred viete aj to, kedy vám bude vyplatená istina. No nesmiete si ho mýliť s termínovaným vkladom. Termínovaný vklad je bankovým produktom, ktorý kryje Fond ochrany vkladov. O svoje peniaze do 100-tisíc eur nemôžete prísť ani v prípade, keď banka skrachuje. Nič z toho v prípade dlhopisu neplatí. Keď skrachuje firma, musíte sa uspokojovať v konkurznom konaní a je len malá pravdepodobnosť, že dostanete späť všetko, čo ste do firmy vložili. 

Na druhej strane pri akciách je váš príjem podiel na zisku danej spoločnosti.  Dostávate ho vo forme dividendy, o výške ktorej sa rozhoduje na základe úspešnosti hospodárenia firmy. Výnosy plynúce z akcií tak môžu byť v prípade úspechu firmy oveľa vyššie ako pri dlhopise. 

Nedá sa jednoznačne povedať, že jeden alebo druhý inštrument je lepší alebo horší. Každý má svoje miesto v investičnom portfóliu a plní inú dôležitú funkciu. Dlhopisy vedia dať portfóliu stabilitu a akcie zas vyššie výnosy. Platí základné pravidlo – nestaviť všetko na jednu kartu, ale diverzifikovať, teda rozkladať riziko.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn