Magazín o investovaní

Média

Manuál začínajúceho investora
Kedy sa oplatí investovať do zlata?

Zlato je považované za bezpečný prístav investorov. Jeho výhodou je, že jeho cena stúpa najmä v čase ekonomickej neistoty, keď iné aktíva strácajú. Umožňuje tak prekonať ťažké časy a vyvážiť prepad akcií a dlhopisov.

Tento drahý kov mal príležitosť dokázať to len nedávno. Začiatkom mája 2023 stúpla cena zlata na 2085 dolárov za uncu, čím prekonala historický rekord z februára 2022 (2046 dolárov za uncu). Príčinou bola práve neistota súvisiaca s infláciou a vývojom ekonomiky.

“Zlato je vynikajúcim uchovávateľom hodnoty, keď klasické fiat meny strácajú svoju hodnotu, tak ako je to napríklad teraz v dôsledku inflácie. Navyše nie je možné tento drahý kov tlačiť,” vyzdvihuje hlavná analytička spoločnosti Wonderinterest Trading Ltd, Olívia Lacenová. “Podľa môjho názoru z  dlhodobého hľadiska predstavuje investícia do zlata veľmi efektívny investičný nástroj a  automatickú súčasť diverzifikácie investičného portfólia. Stačí sa pozrieť na výkonnosť, ktorú v posledných rokoch dosiahlo,” zdôrazňuje analytička.

Prudký nárast ceny
Cena zlata prudko rástla najmä začiatkom milénia. Kým v roku 2000 sa trójska unca predávala za 450 dolárov, o desať rokov už bola na štvornásobných hodnotách. Cena zlata sa hýbe v cykloch. Jeden trvá zhruba dekádu. Uprostred dvoch vrcholov cyklu môže cena poklesnúť aj o 50 %. To mierne narúša imidž tohto drahého kovu ako stabilnej investície.

Jeho konkurenciou sú preto dlhopisy. Vykazujú oveľa menšie výkyvy. Zároveň platí, že v časoch, keď zlato stráca na hodnote, dlhopisom sa darí a naopak. Zlato teda má v investičnom portfóliu svoje miesto. V dlhodobom horizonte je jednoznačne vhodnou formou diverzifikácie. Otázne je len to, koľko, kedy a v akej forme ho kúpiť.

Koľko zlata mať v portfóliu
Názory na to, koľko percent investičného portfólia by mali tvoriť investície do zlata, sa rôznia. Ak odhliadneme od extrémnych hodnôt, tak jeho podiel by mal tvoriť nanajvýš 5 až 10 % z celkovo investovaných prostriedkov. Svoj vplyv na to má aj stratégia konkrétneho investora. “Zlato je za bežných okolností, teda mimo medvedieho trendu, vhodnou investičnou komoditou najmä pre konzervatívnejších investorov, ktorí nemajú radi vysokorizikové investície,” hovorí O. Lacenová. Záujem o zlato rastie najmä v čase neistoty. Vtedy jeho cena stúpa. Dlhodobí investori by preto mali radšej vyčkať, kým sa situácia neupokojí.

V akej forme do zlata investovať
Možností je viacero. Veľmi propagované sú zlaté tehličky alebo mince. Treba si ale dať pozor na prirážku, ktorú si ich predajcovia zvyknú k trhovej cene pripočítať. Ak teda uvažujete o nákupe fyzického zlata, porovnajte si cenu s aktuálnym stavom na burze a pripočítajte aj súvisiace poplatky, napríklad za doručenie alebo úschovu.

Lacnejšie je kúpiť si zlato priamo na finančnom trhu. Takúto možnosť ponúka napríklad britská banka Revolut, ktorej aplikáciu má v mobile aj množstvo Slovákov. S minimálnymi poplatkami sa prostredníctvom nej dostanú k burzovým cenám žltého kovu. Zlato je v tejto forme možné kedykoľvek kúpiť a predať a to bez nutnosti ho skladovať.

Vhodnou formou sú aj akcie alebo ETF fondy (Exchange Traded Funds). V takom prípade investujete do zlata nepriamo, prostredníctvom účasti na podnikoch alebo cenných papieroch naviazaných na zlato. Je napríklad predpoklad, že keď bude cena zlata rásť, posilnia sa aj akcie spoločností, ktoré ho ťažia. Človek sa tak vyhne poplatkom a za dodržania určitých podmienok môže ušetriť na daniach.

Šperk plní aj estetickú funkciu
Najmä ženy uprednostňujú investície do zlata vo forme šperkov. V tomto prípade netreba zabudnúť, že v cene je už započítaná práca a umelecká hodnota šperku. Vhodne zvolený šperk je investíciou, ktorá sa môže odovzdávať ďalším generáciám. Treba si pritom uvedomiť, že samotné zlato tvorí len malý podiel finálnej ceny šperku. Samostatnou kapitolou je hodnota zlata v pohnutých časoch. Napríklad počas vojny. Vtedy dokáže dokonale plniť úlohu uchovávateľa hodnoty a platidla. Od takejto situácie máme, dúfajme, stále ďaleko.

Viac o investovaní, nástrojoch a možnostiach, ako zarábať peniaze, nájdete na stránke www.proxenta.sk

Upozornenie
S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn