Magazín o investovaní

Média

Výrobné linky sú pripravené
Inštalácia výrobných technológií v závode Proxcor je významným míľnikom

Špičkové výrobné technológie, potrebné na spustenie prvej fázy výroby, sú už vyrobené a pripravené na export na Kubu. Ich inštalácia v továrni na výrobu cukroviniek Proxcor je jedným z najväčších míľnikov v celom procese rekonštrukcie. Súčasne je to i okamih, keď akcie tohto projektu čaká prvé z plánovaných precenení. Malo by sa tak udiať už v priebehu najbližších mesiacov.

Nevyhnutnou podmienkou inštalácie technológií je dokončenie rekonštrukcie výrobnej haly. Rekonštrukčné práce už prebiehajú, i keď tempo ich realizácie nie je uspokojivé. “Miera administratívnej záťaže na Kube je v našich podmienkach nepredstaviteľná,” približuje realitu podnikania na Kube Pavol Kožík, majiteľ a generálny riaditeľ skupiny Proxenta. “Niektoré procesy by sme veľmi radi urýchlili, ale narážame na komplikovanú a zdĺhavú administratívu. Proces získavania povolení aj rokovania s dodávateľmi sťažuje aj pandémia koronavírusu, ktorá neobišla ani tento geograficky izolovaný ostrov,” hovorí Kožík a dodáva, že od januára spustila kubánska vláda aj menovú reformu. “Všetky cenové ponuky a zmluvy, ktoré sa pripravili koncom minulého roka, bolo potrebné prerobiť v súlade s novými menovými pravidlami. To tiež spôsobilo mierne zdržanie,” objasňuje Kožík. Dobrou správou je, že už v priebehu februára by sa mala realizovať betonáž podláh, ktorú zabezpečuje kubánska strana. “Po tom, ako bude výrobná hala pripravená, zabezpečíme prevoz, inštaláciu aj testovanie výrobnej linky za spoluúčasti dodávateľov jej jednotlivých komponentov,” vysvetľuje Kožík, ktorý je presvedčený, že komplikácie spôsobené náročnou administratívou a nutnosťou improvizovať pri rozbehu produkcie, budú kompenzované vyššou ziskovosťou projektu.

Časť výrobnej linky, ktorá bude exportovaná na Kubu, počas záverečného FAT testu (Factory Acceptation Test)

Hodnota výrobných technológií sa blíži ku hranici 10 miliónov dolárov, čo predstavuje zmluvne dohodnutý vklad slovenskej strany do spoločného podniku. Po ich pripísaní do majetku podniku dôjde aj k avizovanému prvému preceneniu kubánskych akcií. Zvyšovanie ceny akcií oznámil Pavol Kožík ešte v októbri 2020. Podľa jeho slov percentuálna hodnota, ktorú si majitelia akcií po tomto precenení pripíšu, bude dvojciferné číslo. Aj po tomto precenení môžu akcionári naďalej očakávať opakované navýšenie ceny akcie. Finálna cena akcie bude zastabilizovaná po spustení druhej fázy výroby, ktorá sa očakáva do konca roka 2022. Po tomto termíne môžu majitelia akcií očakávať dlhoročne stabilné výnosy.  

Zrekonštruovaná továreň pri plnej prevádzke vyprodukuje ročne 18 tisíc ton výrobkov, ktorými bude zásobovať celý ostrov. Dvestopäťdesiat zamestnancov bude v trojzmennej prevádzke vyrábať štyri základné rady výrobkov – oblátky, sušienky, cereálie a cukríky. Vďaka zmluve s kubánskou vládou, ktorá je uzatvorená na 25 rokov, má fabrika zabezpečený odbyt celej produkcie po celý čas trvania zmluvy.

Časť výrobnej linky, ktorá bude exportovaná na Kubu, počas záverečného FAT testu

Takmer celá produkcia závodu bude smerovať na domáci trh. Dlhodobým cieľom kubánskej vlády je nahradiť drahý import domácou výrobou. Okrem sebestačnosti im to prinesie aj odbyt domácich surovín a zvýšenie zamestnanosti, s čím priamo úmerne súvisí aj zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.   

Pri plánovaní výroby sa okrem domáceho odbytu počíta aj s dopytom zo strany turistov, ktorých príde na Kubu každý rok niekoľko miliónov. V tomto smere je výbornou správou zvolenie Joe Bidena za prezidenta USA. Očakáva sa, že bude pokračovať po vzore administratívy Baracka Obamu, ktorý po desaťročiach nepriateľstva nadviazal s Kubou diplomatické vzťahy. Počas jeho vlády navštívili túto ostrovnú krajinu stovky tisíc Američanov. V najbližšom období sa očakáva opätovné naštartovanie turizmu, ktorý utlmila nielen pandémia koronavírusu, ale najmä kroky Donalda Trumpa, ktoré bránili toku amerických turistov do tejto karibskej krajiny.     

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn