Magazín o investovaní

Média

S04: 5/24
Kreditné riziko

Pri investovaní je dôležité poznať a pochopiť rôzne typy rizík, s ktorými sa stretávame. Investori sa môžu stretávať aj s kreditným rizikom, ktoré sa týka možnosti, že dlžník nebude schopný splácať svoje dlhy podľa dohody.

Pri investovaní do dlhových cenných papierov, ako sú dlhopisy, sa stávate veriteľmi subjektu, ktorý si od vás požičiava peniaze. Kreditné riziko predstavujeme hrozbu, že tento subjekt nebude schopný splniť svoje záväzky a vrátiť vám peniaze aj s úrokmi. Toto riziko sa týka aj bánk, ktoré znášajú kreditné riziko pri poskytovaní úverov verejnosti. 

V najnovšej epizóde relácie Slovník Investora vás Renáta Domčeková, senior broker Proxenta, oboznámi čo všetko súvisí s kreditným rizikom, ako môžeme my ako investori posúdiť či je kreditné riziko prijateľné a čo vôbec znamená „investovanie s ratingom.“