Magazín o investovaní

Média

S04: 3/24
Trhové riziko

Investičné riziká predstavujú stály význam pre každého investora. Kvôli nestálej dynamike trhu je dôležité pravidelne revidovať svoje investičné portfólio.

Trhové riziko je spojené s neustálymi fluktuáciami cien na finančných trhoch. Predstavuje hrozbu, že pri predaji aktíva môže cena byť nevýhodná, a tak môžeme utrpieť straty. Príčiny nepriaznivého vývoja cien zahŕňajú ekonomické udalosti, politickú nestabilitu, zmeny úrokových sadzieb, infláciu, globálne udalosti a psychologické faktory v podobe investičného sentimentu.

V relácií Slovník investora s Renátou Domčekovou, senior broker Proxenta predstavujeme perspektívy trhového rizika a spôsoby, ako investori môžu zmierniť jeho vplyv. Zároveň sa venujeme aj téme diverzifikácie portfólia a významu dlhšieho investičného horizontu.