Magazín o investovaní

Média

S03: 26/23
Investičné služby bánk a poisťovní

Fond ochrany vkladov sa na investičné produkty bánk a poisťovní nevzťahuje.

Slováci majú v bankách uložených na bežných účtoch a sporiacich produktoch v bankách až 40 miliárd eur. Takto uložené peniaze pre nich predstavujú bezpečné riešenie, pretože ich chráni prostredníctvom fondu Zákon o ochrane vkladov. Fond však nechráni finančné prostriedky, pokiaľ sú alokované do investičných produktov, a to ani v prípade, že ich poskytujú banky či poisťovne. Všetky tieto investície slúžia práve na získavanie ďalších finančných prostriedkov a je potrebné, aby klienti dané investičné riziko zvážili.

V novej časti relácie Slovník investora, Renáta Domčeková, senior broker Proxenta vysvetľuje, ako fond na ochranu vkladov funguje a že rizikovosť sa s investičnými produktami spája bez ohľadu na to, či ide o bankový subjekt, poisťovňu alebo investičnú spoločnosť.