Magazín o investovaní

Média

S03: 25/23
Správcovské spoločnosti a ich služby

Pre správcovskú spoločnosť sú skúsenosti portfólio manažérov jedným z nosných pilierov pri vytváraní a spravovaní fondov.

Aj keď je jednou z najdôležitejších úloh správcovských spoločností primárne vytvárať a spravovať fondy, v rámci svojich služieb klientom poskytujú mnohé ďalšie doplnkové aktivity. Medzi ich činnosti patrí aj riadenie portfólií, investičné poradenstvo a úschova a správa cenných papierov. Zároveň pre fondy zabezpečujú aj propagáciu a distribúciu podielových listov alebo akcií.

V relácii Slovník investora s Renatou Domčekovou, senior broker Proxenta, sa dozviete v akej forme si investori platia za tieto služby, aké druhy poplatkov v tejto oblasti rozlišujeme a ako je to v prípade viac rizikových a menej rizikových fondov.