Magazín o investovaní

Média

S03: 24/23
Finančné poradenstvo vs. finančné sprostredkovanie

Slovenskí klienti zatiaľ nie sú pripravení platiť si za finančné poradenstvo. Aká je realita vo finančnom poradenstve na Slovensku?

Keď bežný laik počuje výraz finančný poradca, predstaví si väčšinou niekoho, kto sa oboznámi s jeho osobnou finančnou situáciou, pomôže mu pripraviť si finančný plán a následne mu aj sprostredkuje nákup vhodných finančných nástrojov v duchu tohto plánu. Hoci je finančný poradca jasne definovaný v zákone, v praxi finanční poradcovia na Slovenskom trhu takmer neexistujú.

Renáta Domčeková v relácií Slovník investora poskytla informácie o tom, ako prakticky prebieha finančné poradenstvo na Slovensku a ako možno zabrániť konfliktu záujmov medzi klientom a finančným poradcom.