Magazín o investovaní

Média

S03: 09/23
Akcie vs. dlhopisy

Medzi najčastejšie obchodované cenné papiere patria akcie a dlhopisy. Aké predstavujú výhody a naopak riziká?

Dlhopis je u investorov obľúbený vďaka jeho predvídateľnosti. Hlavnou výhodou tohto cenného papiera je, že už pri jeho kúpe presne vieme, v akom dátume a v akej výške nám bude z neho vyplatený výnos. Vopred vieme aj to, kedy nám bude vrátená istina. Dlhopisy sa považujú za konzervatívnejší a bezpečnejší cenný papier ako akcie. Na druhej strane akcie sú obľúbené kvôli vysokým výnosom. Napríklad v USA sa od roku 1928 do roku 2022 výnosy na akciách pohybovali na priemernej úrovni 8 až 10 % ročne, pričom v tom istom období dosahovali výnosy na dlhopisoch v priemere len 4 až­ 6 %.   

Ako sa môžeme dozvedieť viac o rizikovosti konkrétneho cenného papiera? O riziku nám môže veľa napovedať rating. Je to hodnotenie, ktoré udeľujú nezávislé agentúry a ktoré hodnotí finančné zdravie subjektu emitujúceho dlhopisy alebo akcie. Finančný nástroj s lepším ratingom je teda bezpečnejší ako ten s horším, bez ohľadu na to, či ide o akcie alebo dlhopisy. Ak cenné papiere rating nemajú, tak vtedy si robíme vlastnú analýzu z dostupných zdrojov. Napríklad pri dlhopisoch je takýmto zdrojom predajný prospekt, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie v štruktúre, ktorú určuje zákon.

Rozhodnutie o tom, či investovať do akcií alebo dlhopisov, nie je jednoduché. Renáta Domčeková, Senior broker v investičnej skupine Proxenta, poskytla divákom všeobecnú radu pri výbere v pravidelnej relácií Slovník investora: