Magazín o investovaní

Média

do čoho sa oplatí investovať

S03: 05/23
Investičné nástroje

O investovaní hovoríme vtedy, keď umiestňujeme voľné finančné prostriedky do rôznych investičných nástrojov alebo aktív s cieľom ich vyššieho zhodnotenia. Aké sú hlavné rozdiely medzi dostupnými investičnými nástrojmi? Podľa čoho si ich investori vyberajú? 

Jednotlivé investičné nástroje sa medzi sebou líšia v mnohých ohľadoch. V prvom rade v samotnom výnose. Presnejšie vo výške výnosu, či je fixne stanovený alebo odhadovaný, či je pravidelný alebo jednorazový ale aj v jeho spôsobe zdaňovania.

Práve výnos je pre investorov jedným z najdôležitejších parametrov pri výbere investičného nástroja. Druhým parametrom, ktorý investorov najčastejšie zaujíma, je miera rizika. Spolu s výnosom a rizikovosťou priamo súvisí aj tretí najdôležitejší parameter, ktorým je likvidita, čiže možnosť premeniť investičný nástroj naspäť na peniaze.

Medzi výnosom, rizikom a likviditou existuje vzťah vzájomnej závislosti, tzv. Investičný trojuholník. Poučka o investičnom trojuholníku hovorí, že riziko, výnos a likvidita sú parametre, ktoré by sme si mali pri investovaní najviac všímať, pretože nikdy nemôžeme mať všetky tri naraz. Ak chceme dosiahnuť maximum v jednom z týchto troch ukazovateľov, napríklad vo výnose, vo dvoch zvyšných parametroch, teda v tomto prípade v riziku a v likvidite, musíme urobiť ústupok.

Ďalšou odlišnosťou medzi jednotlivými investičnými nástrojmi sú náklady na ich správu, prípadne úschovu. Napríklad, ak vlastníme dom a prenajímam ho, znášame náklady na jeho správu. Podobne je to aj s investíciou do listinných akcií, pri ktorých môžeme mať výdavky s ich správou či úschovou.

Aké ďalšie poplatky sú spojené s kúpou investičných nástrojov? Ktoré investičné nástroje sú medzi investormi najpopulárnejšie? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v relácii Slovník investora vo videu nižšie: