Magazín o investovaní

Média

S02: 34/43
Budovanie majetku investovaním

Investovanie je veľmi široký pojem a môže mať viacero významov. Aj takých, ktoré nesúvisia s peniazmi. Ide o akékoľvek použitie zdrojov s cieľom niečo dosiahnuť.

V bežnej reči môžeme hovoriť nielen o investícii do rôznych investičných nástrojov alebo podnikania ale aj do vzťahu, do detí, do vzdelania a podobne. Skoro pri každej investícii je našim vkladom kombinácia viacerých vecí: peňazí, času, námahy, emócií, znalostí a skúseností.

Pri budovaní majetku investovaním si tento pojem zúžime na dve oblasti. Investovanie do takých vecí, ktorých dlhodobejšie vlastníctvo prináša pravidelný finančný výnos a investovanie do vecí, ktoré už vlastníme preto, že ich hodnota v budúcnosti stúpne a my ich predáme so ziskom.

Investície s pravidelným finančným výnosom
Ak chceme poberať pravidelné výnosy, môžeme vložiť investície do nehnuteľností, akcií, dlhopisov, fondov ale aj do čohokoľvek ďalšieho, čo môžeme prenajímať. Z akcií potom máme pravidelné dividendové výnosy, z dlhopisov kupónové výnosy a z prenajímanej nehnuteľnosti alebo inej veci nájomné. 

Investície s kapitálovým výnosom
Ide o druhý typ investovania, kedy čakáme, že hodnota investície v budúcnosti stúpne a my predáme so ziskom. Príkladom týchto investícií je nákup kvalitných cenných papierov, nehnuteľností, umeleckých diel, drahých kovov alebo komodít.

Netreba zabúdať, že o investície sa treba aj starať. Pred kúpou je potrebné vždy brať do úvahy aj to, kde si zakúpenú vec uložíme, ako ju budeme spravovať a koľko nás to bude stáť. Napríklad za úschovu a správu cenných papierov sa bežne platí poplatok.

Fyzické, teda hmotné investície si vyžadujú náš čas a určitú odbornosť. Problém býva v ich likvidite. Napríklad umenie, drahé vína alebo drahé kamene si kupujú väčšinou investori, ktorí sú zároveň ich milovníkmi a znalcami a vedia, kde ich môžu v prípade potreby predať. Alebo investičné nehnuteľnosti si kupujú tí investori, ktorí majú prostriedky a kapacitu na to, aby ich potom aj spravovali. Vo všetkých týchto prípadoch si vopred treba zrátať náklady na nákup, úschovu, správu a na dane tak, aby očakávaný čistý zisk stál za to.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn