Magazín o investovaní

Média

Cenné papiere

S02: 23/43
Slovník obchodníka, 5. diel

V rámci seriálu „Slovník obchodníka“ si postupne prechádzame výrazy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri obchodovaní na burze. Výrazy sú radené podľa abecedy. Všetky diely seriálu „Slovník obchodníka“ nájdete pod hashtagom #SlovníkObchodníka.

Long

Long alebo dlhá pozícia je špekulácia na nárast ceny finančného nástroja. Aktívum je nakupované za účelom profitu z rastu jeho ceny. Opakom je výraz short alebo krátka pozícia, kde obchodník profituje na poklese ceny.

Lot

Lot je minimálny počet kusov cenného papiera, ktorý investor kupuje. Loty sa využívali ešte v časoch, keď online obchodovanie nebolo bežné. V rámci jedného nákupu bol štandardom zaobstarať lot napríklad 100 akcií. Dnes, aj vďaka online obchodovaniu, je možné na väčšine búrz nakupovať akcie po jednotlivých kusoch (či dokonca po frakciách). Loty sú však stále využívané, a to napríklad vo vzťahu k opciám. Jeden opčný kontrakt totiž reprezentuje 100 podkladových akcií danej spoločnosti.

Marker perform

Ide o pojem, ktorý sa nachádza v investičnom odporúčaní. Investičné odporúčanie je dokument, ktorý vydávajú finančné inštitúcie, kde prezentujú výsledky svojich analýz a svoj názor na to, ako sa bude vyvíjať cena finančného nástroja v definovanom investičnom horizonte. V praxi to predstavuje očakávanie analytikov, že cena akcie sa bude vyvíjať rovnako ako trh, respektíve index.

Outperform

Ak je v investičnom odporúčaní použitý výraz outperform alebo market outperform, očakáva sa, že cena akcie sa bude vyvíjať lepšie, ako daný akciový index. Obvykle sa tento výrok používa, ak sa u akcie predpokladá výkon aspoň 5 % nad zhodnotenie daného indexu.Opakom výrazu outperform je underperform, alebo market underperform, kedy akcia za indexom naopak zaostáva.  

Medvedí trh

Výrazom medvedí trh sa označuje taký trend na finančnom trhu, kedy ceny akcií prudko klesajú. Opačný trend sa nazýva býčí trh. Pre skúseného investora je to príležitosť na lacné nákupy.

Overweight

Ide o výraz v investičných odporúčaniach, ktorým odborníci odporúčajú mať vo svojom portfóliu daný titul zahrnutý vo väčšej miere, ako je jeho zastúpenie v príslušnom indexe. Opakom výrazu overweignt je underweight.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn