Magazín o investovaní

Média

Proxenta Residence

S02: 20/43
Čo je investičná skupina?

V praxi sa často stretávame s rôznymi označeniami finančných firiem. Používajú sa pojmy ako finančná skupina, investičná skupina, niekedy aj výraz investičná spoločnosť. Aký je medzi nimi rozdiel?

Veľa ľudí používa tieto pojmy ako synonymá. V skutočnosti sú však medzi nimi odlišnosti. Vyplývajú jednak z toho, čo firma robí, ale aj z toho, ako to robí. Finančná skupina je súbor firiem poskytujúcich finančné služby. Ich súčasťou môže byť napríklad banka, poisťovňa alebo lízingová spoločnosť. Takéto skupiny sú väčšinou súčasťou nadnárodných bankových štruktúr.

Investičná skupina má na rozdiel od finančnej skupiny odlišné pole pôsobnosti. Jej cieľom je umožniť klientom skupiny investovať a dosahovať výnos. Skupina sa teda špecializuje na jednu časť finančných služieb – na investície. Patria do nej firmy ako obchodník s cennými papiermi, brokerská spoločnosť zabezpečujúca kontakt s klientmi, či samotné projektové spoločnosti realizujúce aktivity, do ktorých klienti investujú. Napríklad výstavbu, výrobu či obchod.

Investovanie sa spája s komplexnou šírkou aktivít. Je to zhodnocovanie kapitálu, emitovanie cenných papierov, ich umiestňovanie, správa a obchodovanie s nimi. Sú to rozličné činnosti, ktoré nemôže pokryť jediný subjekt. Preto investičná skupina potrebuje na svoje fungovanie viac firiem, pričom na výkon niektorých činností je potrebné osobitné povolenie Národnej banky Slovenska. Preto napríklad aj v skupine Proxenta pôsobia rôzne subjekty.

To, že si investičná skupina ako Proxenta zabezpečuje všetky činnosti sama, je jej konkurenčnou výhodou. Prináša to pridanú hodnotu pre investorov. Dokáže tak byť sebestačná. Ide zároveň o optimalizáciu podnikateľského procesu. Systém je možné nastaviť tak, aby dosahoval čo najvyššiu efektivitu a skupina vďaka synergii poskytoval vysokú pridanú hodnotu pre klienta.

Počet spoločností v rámci investičnej skupiny teoreticky nie je limitovaný. Ide o tzv. holdingový typ podnikania. Spoločností teda môže byť neobmedzený počet. Závisí len od toho, čo skupine dáva zmysel. V praxi sa preto môžeme stretnúť aj s veľkým počtom vzájomne prepletených firiem, keď nie je navonok jasné, kto koho vlastní a aké sú medzi firmami vzťahy. To môže vytvárať chaos a zmätok, ktorý sa dá zneužiť. V Proxente sa preto držíme zmysluplného a racionálneho usporiadania. Pri pohľade na vlastnícku štruktúru našich firiem je každému jasné, aké miesto v skupine jednotlivé entity zastávajú.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn