Magazín o investovaní

Média

výhody investovania

S02: 12/43
Výhody investovania v detskom veku

Vek je pri investovaní významnou premennou a má veľký vplyv na tvorbu investičných rozhodnutí. Každé životné obdobie má svoje špecifiká a naším cieľom by malo byť vyťažiť z daného obdobia vždy maximum.

Investovať môžeme začať už v detskom veku. Pochopiteľne, v mene detí investujú ich zákonní zástupcovia. Najväčšou pridanou hodnotou pri investovaní v detskom veku je čas. Dostatok času detským investorom prináša obrovské výhody, ktoré už v dospelosti nezažijú.

Je to preto, lebo čím viac času na investovanie máme, tým viac môžeme pri investovaní riskovať. Je totiž predpoklad, že ak by sme aj utrpeli nejaké významnejšie straty, máme dostatok času ich dohnať, pretože z dlhodobého hľadiska trhy stúpajú a po poklese sa vždy vrátia na pôvodnú hodnotu a neskôr ju aj prekonajú.

Okrem výhody lepšej tolerancie rizika pri investovaní už od detského veku je obrovskou výhodou aj možnosť naplno využiť výhody zloženého úroku. V skutočnosti len veľmi málo ľudí vie naozaj doceniť, aký veľký rozdiel robí pri investovaní to, či každoročné výnosy priebežne vyberáme a míňame, alebo či ich okamžite reinvestujeme a necháme ďalej pracovať.

Ak necháme zložený úrok pracovať už od narodenia dieťaťa, môžeme dosiahnuť výnimočné výsledky. Ako príklad si môžeme uviesť situáciu, kedy dieťaťu pri narodení jednorazovo zainvestujeme sumu 10 000 eur do produktu s fixne stanoveným čistým výnosom 7,2 % ročne. Túto úroveň výnosu som zvolila preto, aby sa nám príklad dobre počítal a videli sme dobre rozdiel medzi dvoma investičnými stratégiami.

Ak nebudeme využívať zložený rok a výnosy budeme priebežne vyberať, do šesťdesiatky dieťaťa sa dostaneme na úroveň 53 200 eur, z čoho 10 000 eur je pôvodne zainvestovaná istina pri jeho narodení. V tomto prípade zostane zainvestovaná istina stále rovnaká a my budeme zarábať na výnosoch konštantnou rýchlosťou 720 eur ročne.

Ak ale využijeme zložený úrok, do šesťdesiatky dieťaťa sa dostaneme na úroveň 640 000 eur, z čoho 10 000 eur je pri narodení zainvestovaná istina. Je to preto, že ak výnosy nevyberáme, zainvestovaná istina je stále väčšia  a my zarábame na výnosoch stále viac a viac.

Samozrejme, celý tento ilustračný príklad je veľmi zjednodušený. Má iba poukázať na to, aký obrovský potenciál má zložený úrok a akou výhodou je mať na jeho uplatnenie čo najviac času.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn