Magazín o investovaní

Média

najlepšie sporenie

S02: 05/43
Ako naložiť s voľnými peniazmi?

Každý, kto má k dispozícii voľné finančné prostriedky sa musí rozhodnúť, ako s nimi naloží. V zásade má na výber zo štyroch alternatív. Peniaze môže buď sporiť, investovať, podnikať s nimi alebo špekulovať. Každá z týchto činností slúži inému cieľu a prináša iné výhody a nevýhody.  

Snahou každého človeka je v prvom rade dosiahnuť finančnú rovnováhu a zabezpečiť základné životné potreby pre seba a svojich blízkych. K tomu patrí nielen dostatok peňazí na pokrytie mesačných výdavkov, ale aj určitá hotovostná rezerva na nepredvídané výdavky, prípadne poistenie pre prípad nešťastných udalostí. Voľné peniaze sú až tie peniaze, ktoré nám zostanú po splnení týchto podmienok.

Veľa ľudí zatiaľ tento problém nerieši, pretože voľné peniaze jednoducho nemajú. Veľká časť Slovákov je v štádiu, kedy ešte len smerujú k tomuto základnému rovnovážnemu stavu, prípadne ho práve dosiahli, ale zatiaľ sa neposunuli ďalej. Je ale aj dosť takých, ktorí voľné peniaze majú, ale neuvedomujú si to. A aj veľa tých, ktorí vedia, že majú voľné peniaze, ale nepracujú s nimi správne.

Keď dosiahneme v živote určitý štandard, je veľmi dôležité správne sa rozhodnúť, na akej úrovni ho držať. Aby sa nám nestalo, že budeme neustále míňať všetko, čo zarobíme a kupovať si stále drahšie veci a drahšie služby bez toho, aby sme peniaze aj odkladali a ďalej s nimi pracovali.

Voľné peniaze môžeme sporiť, môžeme s nimi podnikať, môžeme ich investovať alebo s nimi špekulovať. Dôležité je svoje peniaze rozložiť medzi tieto činnosti tak, aby nám to prinieslo čo najväčší prospech a úžitok.

Peniaze, ktoré sporíme, sú uložené na našich bežných alebo sporiacich účtoch. Ľudia si tento spôsob nakladania s voľnými peniazmi volia najčastejšie pre jeho jednoduchosť a vysokú mieru bezpečnosti, pretože riziko pri sporení je neporovnateľne nižšie ako pri investovaní, podnikaní či špekulovaní. Peniaze na bežných účtoch bez viazanosti sú navyše kedykoľvek k dispozícii, preto na nich ľudia držia už spomínanú rezervu na nepredvídané výdavky.

Podnikanie si volia ľudia, ktorí chcú mať osud svojich peňazí sami v rukách, pretože veria, že ich najlepšie zhodnotia sami. Výhodou je, že ak majú pravdu a ich podnikateľský zámer sa im vydarí, dokážu dosiahnuť aj veľmi vysoké zisky.

Väčšina ľudí si ale zvolí radšej investovanie ako podnikanie. Investovať znamená poskytnúť svoje voľné finančné prostriedky niekomu, kto podniká a získať za to výnos. Výhodou je, že nemusíme vynakladať vlastnú prácu a čas. Ďalšou veľkou výhodou je, že nemusíme umiestniť do jedného podniku príliš veľkú sumu – vieme investíciu rozložiť medzi viac podnikateľských zámerov a tak znížiť riziko.

Špekulovať znamená využívať krátkodobé zmeny na trhu na to, aby sme predávali a kupovali aktíva a vyprodukovali tak čo najväčší zisk v čo najkratšom čase. Špekulanti vsádzajú na šťastie a dúfajú, že zarobia viac a rýchlejšie, ako tí, čo investujú.

V ďalších častiach Slovníka investora si povieme viac o každej z týchto alternatív.