Magazín o investovaní

Média

cenný papier

S01: 46/48
Zmenky verzus dlhopisy. Ktorý cenný papier je výhodnejší?

Zmenky aj dlhopisy sú dlhové cenné papiere a každý z nich má svoje opodstatnenie v investičnom portfóliu individuálneho investora. Kedy sa viac oplatí investovať do zmeniek a kedy do dlhopisov a na čo by si mal dať investor pozor?

Investičná zmenka je nástroj peňažného trhu a vydáva sa spravidla so splatnosťou do jedného roka, zatiaľ čo dlhopisy sa zvyknú vydávať na viac rokov. Väčšina projektov, ktoré chcú emitenti realizovať, potrebuje na vyprodukovanie zisku dlhšie časové obdobie. Vydanie cenného papiera so splatnosťou do jedného roka musí mať pre danú firmu zmysel a opodstatnenie a zvyčajne sa spája aj s oveľa nižším objemom než pri dlhopisoch.

Zmenka je výhodnejšia v prípade, keď si chce emitent požičať peniaze od menšieho počtu investorov. Môže totiž mať len listinnú podobu a byť vystavená vždy na konkrétne meno investora. Tým pádom by bola nepraktická na zbieranie malých súm od veľkého množstva investorov, pretože každému z nich by musela byť vystavená listinná zmenka na jeho meno.

A tak v prípade, že chce emitent osloviť väčšie množstvo investorov, volí radšej dlhopisy. Investícia sa nemusí nastavovať pre každého investora zvlášť ako je to pri zmenke, ale každý dlhopis v emisii je rovnaký a pre všetkých investorov platia rovnaké podmienky. Investori investujú rovnakú sumu alebo jej násobky, majú v rovnaký deň vyplácané výnosy v rovnakej výške a v rovnaký deň sa im aj vráti zainvestovaná suma. To emitentovi umožňuje administrovať množstvo malých pôžičiek efektívne a jednoducho. Navyše, s dlhopismi možno jednoduchšie obchodovať aj na sekundárnom trhu, čiže predať jeden alebo viac dlhopisov zo svojho portfólia niekomu ďalšiemu a získať tak investovanú sumu skôr ako v deň splatnosti dlhopisov.

Z pohľadu investorov má každý z týchto cenných papierov svoje výhody a nevýhody. V zmenke môže investor zhodnotiť peniaze, ktoré bude o rok potrebovať na niečo iné, napríklad na kúpu bytu, technológie do firmy a podobne. Výhodou je aj to, že môže zainvestovať presnú sumu, ktorú má k dispozícii, nielen nominálnu hodnotu dlhopisu alebo jej násobky. Niekedy si môže aj individuálne dohodnúť s emitentom presný dátum splatnosti podľa toho, kedy bude peniaze potrebovať. Niektorým investorom vyhovuje, že si môžu listinnú zmenku zobrať domov a ušetriť poplatok za správu cenného papiera. Nevýhodou sú vyššie daňové a odvodové náklady na zmenku než na dlhopis.

Pred investovaním do zmeniek by sa mal investor dôkladne oboznámiť s emitentom do takej hĺbky, aby vedel posúdiť, či emitent vydáva zmenky v primeranom a zdravom objeme a či biznis plán spoločnosti tento objem zmeniek bez problémov zvládne. Ide o to, aby takzvanými krátkymi peniazmi zo zmenky emitent nefinancoval dlhodobé projekty, pretože to je cesta do pekla. Väčšina zdravých firiem vydáva zmenky len v malom objeme buď pre to, aby poskytla svojim stálym dlhoročným klientom službu navyše – možnosť zhodnotiť peniaze, ktoré budú potrebovať o rok na nejaký iný účel, alebo aby mala vstupný produkt pre nových klientov, ktorí si chcú najprv firmu otestovať v krátkodobom produkte.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn