Magazín o investovaní

Média

pravidlo 72 pri investovaní

S01: 41/48
Pravidlo 72. Čo to je a kedy sa používa?

Pravidlo 72 je jednoduchý nástroj alebo pomôcka na výpočet počtu rokov potrebných na to, aby sa naša investícia zdvojnásobila pri použití zloženého úročenia.

Albert Einstein považoval zložený úrok za ďalší div sveta. Ak výnosy nevyberáme, ale znova investujeme, stále sa nám zhodnocuje vyššia a vyššia istina a my oveľa rýchlejšie dosiahneme bod, keď sa nám investícia zdvojnásobí. Preto počas svojho života dokážeme týchto zdvojnásobení stihnúť viac než pri jednoduchom výnose.

Rozdiely môžu byť veľmi veľké, hlavne pri dlhých časových horizontoch. Uveďme si jednoduchý príklad:

Ak v dvadsiatke investujeme 10 000 eur s čistým výnosom 7,2 % a budeme si vyberať výnosy, do osemdesiatky sa nám čiastka vrátane vybraných výnosov zdvojnásobí o čosi viac ako dvakrát. Vo veku 34 rokov budeme v pluse 20 000 eur, keď budeme mať 62, to bude 40 000 eur a v osemdesiatke 53 200 eur. Každé ďalšie zdvojnásobenie nášho majetku trvá raz tak dlho, pretože zainvestovaná istina je stále rovnaká a my stále zarábame rýchlosťou 720 eur ročne.

Ak výnosy nebudeme vyberať, ale necháme ich ďalej pracovať, zdvojnásobí sa naša istina každých 10 rokov a do osemdesiatky to stihneme až šesťkrát. V tridsiatke tak budeme mať 20 000 eur, v štyridsiatke 40 000 eur, v päťdesiatke 80 000 eur, v šesťdesiatke 160 000, v sedemdesiatke 320 000 eur a v osemdesiatke 640 000 eur.  Rozdiel za 60 rokov je 53 200 eur pri jednoduchom úročení verzus 640 000 eur pri zloženom.

Takéto porovnanie si môže urobiť každý sám doma. Pri jednoduchom úročení je istina stále rovnaká a my si každý rok vyberáme výnos. A ten je potrebné vynásobiť počtom rokov. V našom  modelovom príklade to je 60 x 720 eur, čiže hodnota majetku nám stúpne na 53 200 eur za 60 rokov.

Na presný výpočet zloženého úroku sa používa algoritmus, ktorý je na domáce použitie dosť nepraktický.Preto sú pre presné výpočty na webe dostupné kalkulačky.Existuje ale aj oveľa jednoduchší nástroj, ktorý používajú odborníci na celom svete. Nazýva sa pravidlo 72.

Ak vydelíme číslo 72 ročnou úrokovou sadzbou, dostaneme počet rokov, za ktorý sa nám istina zdvojnásobí pri použití zloženého úročenia. V našom prípade by výpočet vyzeral takto: 72/7,2 % = 10 rokov. Tento výpočet nie je síce taký presný, ako riadny matematický výpočet, ale odchýlka je pre bežné použitie v každodennom živote zanedbateľná.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn