Magazín o investovaní

Média

finančné deriváty

S01: 37/48
Čo sú finančné deriváty a aké prinášajú riziká?

Investori sa na internete môžu často stretnúť s ponukami na obchodovanie s finančnými derivátmi. Sľubujú im vysoké výnosy, no za cenu zvýšeného rizika. Upozornila na to viackrát aj Národná banka Slovenska. O čo konkrétne ide?

Ide o finančné nástroje, ktoré sú odvodené od štandardných finančných aktív. Názov derivát v preklade znamená, že ide o nástroj odvodený od podkladového aktíva, napríklad akcií, dlhopisov, cudzej meny či komodít. Derivát vyjadruje záväzok alebo právo jeho vlastníka realizovať obchod s podkladovým aktívom v budúcnosti, no za dnes dohodnutých podmienok. 

Pri obchodovaní s derivátmi by mali byť bežní investori obozretní z viacerých dôvodov. Ide o komplikované nástroje, pri ktorých bežní investori nemusia vždy dostatočne dobre pochopiť, k čomu sa zaväzujú. Navyše sa z derivátmi viaže veľké riziko. Často sa totiž obchoduje aj s požičanými peniazmi, takže riziko straty je vyššie ako potenciál možného výnosu. 

Napriek vyššiemu riziku majú deriváty na trhu svoje nenahraditeľné miesto. Vznikli z dôvodu zabezpečenia sa voči riziku. Ak napríklad viete, že o mesiac realizujete obchod, z ktorého dostanete milión dolárov, no obávate sa, že dolár sa medzičasom oslabí, uzavriete tzv. menový swap. Znamená to, že sa poistíte voči oslabeniu dolára a zafixujete si jeho dnešný kurz. Ďalším príkladom môže byť pestovateľ pšenice, ktorý si chce zaistiť cenu, za ktorú bude môcť odpredať svoju úrodu v čase žatvy. Môže uzatvoriť forward alebo futures na budúcu cenu pšenice, čím ju zafixuje na želanej úrovni. Derivátov sú vlastne nástrojom zabezpečenia sa voči riziku cenových výkyvov. 

Problém môže nastať vtedy, keď sa derivát nevyužíva ako zabezpečenie sa voči riziku, ale len ako špekulácia. Myslíte si napríklad, že akcia spoločnosti Tesla musí klesnúť. Uzavriete opciu na jej predaj v budúcnosti za súčasnú cenu. Ak akcia naozaj klesne, zarobíte na rozdiele medzi dohodnutou vyššou a budúcou nižšou cenou. Ide však o stávku podobnú stávke v rulete. Môžete získať, no s vysokým rizikom straty. 

Národná banka Slovenska v minulosti viackrát upozornila na riziko predaja tzv. CFD kontraktov bežným investorom. Podľa údajov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy pri nich stráca dokonca až 89 percent drobných investorov, pričom priemerné straty sa pohybujú v rozmedzí od 1 600 až 29-tisíc eur. Úrad vychádzal z reálnych prípadov strát investorov v európskych krajinách. Preto zakázal ponúkať CFD kontrakty tejto klientele v celej Európe. Ide však len o dva nástroje, CFD a binárne opcie, ostatné deriváty sú naďalej dostupné. 

Najčastejšie používané sú už zmienené futures, forwardy, swapy a opcie. Bežní investori by mali byť pri kúpe nanajvýš ostražití. Nejde o investíciu v pravom zmysle slova, ale o finančnú špekuláciu. Drobní investori by sa mali orientovať na menej rizikové nástroje, ktorých je trhu dostatok.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn